Klasztor Sióstr Redemptorystek, w Keżmarku na Słowacji, był w dniach 6 – 8 grudnia 2013, miejscem rekolekcji dla małżonków, w których uczestniczyły pary małżeńskie należące do Ruchu Equipes Notre-Dame na Słowacji, jak i spoza Ruchu. W rekolekcyjnych rozważaniach odwiedzaliśmy domy, w których przebywał Jezus: dom w Kanie Galilejskiej, dom Marii i Marty w Betanii, dom faryzeusza Szymona, dom celnika Zacheusza w Jerycho, dom uczniów w Jeruzalem, dom w Nazaret. Wzmocnieni przykładami z Ewangelii, w każdym z tych domów, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wzrastania w miłości do Boga i siebie nawzajem, a także staraliśmy się odnaleźć w każdym z nich analogie nawiązujące do realizowanych przez nas konkretnych punktów wysiłku i życiowych postaw w codzienności. Domy, do których wchodziliśmy – domy, w którym mieszkamy. To spotkanie ekipy, odbywa się w nich – to wszystko nie dla nas samych ale jako realizacja naszego powołania: przeżywać wiarę w naszej dzisiejszej rzeczywistości, pewni podpory Ojca, zadziwieni Jego darami, pragnący nie poddać się zmęczeniom codzienności lecz odnawiać się w naszej miłości, w którą uwierzyliśmy, zawierzając się jedno drugiemu, karmiąc się Bożą miłością i Jego Słowem.

Dom w Betanii – to miejsce odnalezienia siebie w obowiązku zasiadania, w którym znajduje się nie tylko miejsce na rozmowę ale przede wszystkim na wzajemne słuchanie. Odwiedziny w domu faryzeusza Szymona to zwrócenie uwagi na życie w małżeństwie, w ekipie, w atmosferze przebaczenia i przyjęcia wyborów, do których zaprasza nas Chrystus. “Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” wypowiedziane przez Chrystusa do celnika Zacheusza, jest zaproszeniem, które Jezus kieruje również do każdego z nas, abyśmy zastanowili się z Nim nad naszym życiem. W tym świetle reguła życia nie ma typowego charakteru zadania, natomiast staje się stylem życia, z którym wiąże się sposób myślenia i działania. W domu uczniów w Jeruzalem możemy odnaleźć siebie w sytuacji, kiedy boimy się, bo nie wiemy co się dzieje, zdezorientowani tym, czego nie rozumiemy; kiedy próbujemy odczytać znaki czasu, rozmawiamy, dyskutujemy, porównujemy. Z pomocą przychodzi nam temat formacyjny, nad którym pochylamy się podczas spotkania ekipy a osoby, które nas otaczają, prowadzą nas do Boga. Dom w Nazaret, w którym mieszka Józef i Maryja. Oto objawienie anioła zmienia ich plany. To ciągle dzieje się nam – ludziom obecnych czasów, którzy z trudem uczymy się pokory bycia kierowanymi przez Boga, mimo iż On pozostawia ciągle żywe i otwarte projekty dla nas, naszych małżeństw i rodzin. To również miejsce gdzie uczymy się modlitwy, która jest prawdziwym oddaniem się w ramiona Ojca. Ostatni dzień rekolekcji, był dla wszystkich wielkim świętem. Była to niedziela 8 grudnia – wspominaliśmy 66 rocznicę promulgacji Karty END. Podczas Eucharystii 8 par małżeńskich podjęło decyzję pójścia drogą Equipes Notre Dame a wszystkie pary małżeńskie odnowiły przysięgę małżeńską. Czuliśmy wielką miłość naszej Matki i Jej Syna. To była prawdziwa Kana Galilejska !

Magnificat !
Małgorzata i Joachim