u progu Triduum Paschalnego życzymy Wam głębokiego przeżycia nadchodzących dni: pojęcia tego, co niepojęte w tajemnicy świętej Eucharystii, wytrwałości na modlitwie w Ogrójcu, odwagi świadectwa w tłumie pod pałacem Piłata, cichego trwania przy Chrystusie w Jego drodze krzyżowej, wraz z Maryją i Janem obecności pod krzyżem na Golgocie…

A w poranek Zmartwychwstania –
nieposkromionej radości uwielbienia!!!

Życzymy Wam i sobie odnowy naszych małżeństw, żaru wzajemnych relacji, intensywności uczuć; radości bycia razem na drodze do Emaus, we wspólnocie, przy łamaniu chleba i na modlitwie.

Pięknych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania!

z miłością i modlitwą
Beata i Piotr Michalscy

Para Odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego B
Equipes Notre-Dame

.