W dniach 12 –  13 grudnia 2020 roku odbyło się Kolegium Regionu 3 w formie spotkania on-line. Podczas Kolegium w rozważaniach towarzyszył nam fragment Pisma Świętego zaproponowany przez ERI na ten rok formacyjny Kol 3,12-16. Bezpośrednim wprowadzeniem do Kolegium była wieczorna indywidualna modlitwa, do której rozważania nagrał  o. Jozue Szymański OFM Doradca Duchowy Regionu 3. W sobotę rozpoczęliśmy Eucharystią, w której większość z nas uczestniczyła on-line. Był czas na przedstawienie sektorów, formację dla par łącznikowych, słowo o. Jozuego, dyskusje w grupach mieszanych oraz dzielenie się. Po kolegium każdy z nas mógł w modlitwie rodzinnej trwać na modlitwie, do której również nasz Doradca Duchowy przygotował wprowadzenie. W spotkaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia małżeństw i czterech kapłanów.. Kolegium odbyło się w formie on-line, było w nas wiele obaw, jednak jak się okazało dla Ducha Świętego nie ma przeszkód. W tym roku pierwszy raz małżeństwa z Czech same prezentowały, jak Ruch rozwija się u nich w kraju. Ważne słowa, które mogą być podsumowaniem tego Kolegium to to, że jesteśmy wezwani do modlitwy, rozeznawania woli Bożej w naszym życiu i bycia hojnymi. Dziękujemy wraz z o. Jozue wszystkim uczestnikom za organizację, zaangażowanie i mamy nadzieję, na spotkanie już na żywo w przyszłym roku.

Ania i Leszek, Para odpowiedzialna za Region 3