W dniach 25-28 lipca miało miejsce kolegium Super-Regionu Polska – Europa Środkowa w Ołtarzewie pod Warszawą. W spotkaniu uczestniczyły małżeństwa odpowiedzialne za różne posługi w naszym ruchu. Na ten czas zostaliśmy powierzeni pod duchową piecze ks. Marka Pluty, o. Jozuego Szymańskiego, o. Jacka Górskiego, o. Piotra Kosiorowskiego.

Podczas rekolekcji doznaliśmy ogromnej radości bycia we wspólnocie małżeństw, dzielenia się swoimi obawami i radościami oraz dzielenia się chwilami osobistego doświadczenia Boga. Dzięki temu, że wśród nas pojawiły się pary z Węgier, Słowacji, Białorusi i Ukrainy, mogliśmy doświadczyć międzynarodowości naszego ruchu. Chcemy podzielić się tym, co nas spotkało.

O ile mamy pewność i doświadczamy tego codziennie, że Bóg do nas mówi, o tyle na rekolekcjach jest to jeszcze bardziej wymowne. Modlitwa towarzyszących małżeństw i doradców duchowych wspomagała naszą uważność  na Boże dotknięcie. Z każdych rekolekcji wyjeżdżamy z postanowieniem większego wyczulenia na Boże słowo na co dzień. To wygląda tak, jakby Bóg mówił do nas cały czas a my mamy tylko przebłyski otwierania się na doświadczenie Jego obecności.

Największe dary czasu w Ołtarzewie to, po pierwsze – wszyscy uczestnicy rekolekcji. Niemal od pierwszych chwil pobytu staliśmy się prawdziwą wspólnotą. Empatia, akceptacja, wsparcie, które otrzymywaliśmy na każdym kroku sprawiały, że czuliśmy się jak wśród najbliższych. Szczególnie zauważalne to było podczas przerw, gdzie nie tylko starano się „pozałatwiać swoje sprawy” wynikające z pełnionej posługi, ale zwyczajnie być dla kogoś, próbując poznać się wzajemnie. Zgodnie ze słowami o. Jozuego „nie twórzmy układów, bo układy tworzą system. Relacje natomiast tworzą wspólnotę”. Helena i Paweł Kukołowiczowie z odpowiedzialnymi za rekolekcje w Super-Regionie – Stefanem i Dorotą Pomorskimi prowadzili nas przez kolejne punkty dnia. Pomimo napiętego planu nie doświadczyliśmy zagubienia i nerwowości. Widać było Ich wielką troskę aby wszystko przebiegało w pokoju i skupieniu. Służyli często w cichości i niejako z „drugiego planu”. Udzielał się Ich własny pokój, skupienie, serdeczność i pełne otwarcie na doświadczenie tego czasu pomimo ogromnej pracy, którą musieli wykonać podczas tych kilku dni. Niezbitym dowodem zawiązanej wspólnoty był sobotni pogodny wieczór wypełniony głośnym śpiewem i tańcami. Tego rodzaju atmosfera wspólnego świętowania może zaistnieć tylko wśród bliskich sobie osób.

Każdego dnia spotykaliśmy się z prezentacjami odpowiedzialnych za różne funkcje w naszym Ruchu. Każda z tych osób wniosła w nasze życie nie tylko wiedzę i świadomość istnienia danej funkcji w Ruchu, ale przede wszystkim radość własnej posługi. Spotkania te uświadomiły nam jak ludzie różnie żyjący, modlący się i pracujący mogą jednoczyć się w Kościele, jako swojej Matce. Wielką mądrością rekolekcji organizowanych przez END jest czas na dialog małżeński. Czuliśmy, że jest to czas dany naszemu małżeństwu przez Pana. Pytania, które prowadziły nas przez te rozmowy dały wiele do myślenia i pozwoliły otworzyć nasze serca na służbę we wspólnocie i dla wspólnoty. Podczas dzielenia w ekipach mieszanych usłyszeliśmy jak służą inni małżonkowie – ludzie podobni do nas. Było to dla nas dużym umocnieniem.

Otrzymaliśmy łaskę uczestniczenia w kolegium i rekolekcjach w Ołtarzewie na samym początku naszej posługi. Rozpoczyna ona piękny i zarazem trudny czas dawania siebie dla Kościoła, czas wzrastania i aktywnego działania we wspólnocie małżeństw ruchu Equipes Notre-Dame. Bezpośrednie pytanie skierowane do nas przez jedną z uczestniczek „jak to się stało, że znaleźliśmy się w tym czasie, w danym miejscu i podejmujemy posługę” i nasza niemożność logicznego wyjaśnienia tego faktu, jeszcze bardziej pozwoliła doświadczyć, że to tylko Łaska Boża się przelewa. Wyjechaliśmy spod Warszawy z przekonaniem, że Bóg chce nas nie tyle zmienić, poprawić, co dać nam nowe życie. Nowa odpowiedzialność to szansa na nowe życie w Chrystusie.

Daj nam Panie światło poznania jakiej służby od nas oczekujesz i nie pozwól, aby zapał ostygł!

Chwała Panu!

Agnieszka i Piotr Zielińscy