W dniach 4-6 sierpnia braliśmy udział w Kolegium Super Regionu, które odbyło się w Warszawie w Ośrodku Rekolekcyjnym „Dobre Miejsce” pod przewodnictwem nowej pary Super Regionu Ani i Leszka Gerste. Hasłem przewodnim był fragment zaczerpnięty z ewangelii św. Łukasza o budowaniu wieży  „rozważyć, aby budować”.

Kolegium rozpoczęło się w piątek wieczorem od spotkania,  na którym wszystkie małżeństwa i doradcy duchowi przedstawili się i powiedzieli kilka słów o tym jak zaczęło się budowanie ich drogi małżeńskiej lub kapłańskiej. Najważniejszym jednak punktem tego wieczora była Spowiedź św., Adoracja i Eucharystia.

Sobotni dzień był bardzo intensywny, rozpoczął się od jutrzni o 7.15. W ciągu dnia były prezentacje regionów, 2 spotkania w grupach mieszanych, spotkanie dotyczące finansów fundacji, spraw informatycznych i strony internetowej oraz materiałów formacyjnych. Swoje spotkanie mieli również doradcy duchowi, po którym skierowali do nas słowo kapłanów. Następnie Helena i Paweł Kukołowiczowie przybliżyli nam grupę Orędowników i Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela. Na zakończenie tej części dnia uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, po której odbyły się uroczyste powołania do nowych posług w Ekipie roboczej Super Regionu, a po kolacji rozpoczął się  wieczór dziękczynienia prowadzony przez Helenę i Pawła Kukołowiczów.

Niedziela rozpoczęła się Eucharystią, a po śniadaniu było spotkanie podsumowujące spotkania w grupach mieszanych i dyskusja z parami regionów. Kolejne punkty dnia to prezentacje Regionów z Węgier i Białorusi, wystąpienia par odpowiedzialnych za sekretariat, za redakcję Listu, za komunikację oraz spotkania Regionów.

Kolegium Super Regionu było bardzo intensywne, musimy przyznać, że ilość spotkań i zagadnień, które były poruszane była dla nas zaskakująca. Jesteśmy w ekipach od ponad ośmiu lat, ale po raz pierwszy mogliśmy się przekonać jak złożonym organizmem jest nasz ruch. Jak wiele osób z troską i zaangażowaniem podejmuje różne posługi, poświęca siły i czas dla budowania wspólnoty END. Zobaczyliśmy, że dając coś z siebie, podejmując posługi, dokładamy małą cegiełkę do budowli jaką jest ruch END. Posługa to jednak nie jest podejmowany obowiązek (pięknie to wyjaśnił o. Jozue), posługa to dar. Dar od Pana Boga, dla podejmującego posługę. Pan Bóg przez posługi daje nam szansę, aby nie być konsumentem wiary, nie oczekiwać aby być „dobrze obsłużonym”. Ten dar to sposobność, żeby coś zrobić dla innych małżeństw, dla ruchu, dla Kościoła, żeby być aktywnym.

„Rozważyć, aby budować”. Wpierw rozważyć, na Adoracji Najświętszego Sakramentu, na Eucharystii, na modlitwie, to najważniejsze wskazówki jakie usłyszeliśmy.  Aby nie wyprzedzać Jezusa, ale szukać Jego woli. Nie budować wg swojego wyobrażenia, swojego pomysłu, czy iluzji, ale realnie zobaczyć jakie mamy materiały, czym dysponujemy. Budujmy taką wieżę na miarę naszych sił –  na jaką nam pozwalają dostępne materiały. I ze słów doradców duchowych: nie liczy się akcyjność, ale stała formacja, sakrament kapłaństwa i małżeństwa wspierają się i uzupełniają, formujcie się, mówicie, to czym żyjecie bo jest to potrzebne światu, szukajcie swojego miejsca w Kościele.

Z kolegium Super Regionu wyjechaliśmy trochę zmęczeni intensywnym planem dnia, ale też bardzo zbudowani, z przekonaniem, że to był doby czas w dobrym miejscu, i że nie jesteśmy osamotnieni w posłudze, którą rozpoczynamy. Wiemy, że możemy liczyć na wsparcie wielu zaangażowanych i oddanych charyzmatowi ruchu osób, że możemy zapytać, poprosić o wsparcie i radę. A najważniejsze,  że trzeba „rozważyć, aby budować”.

Chwała Panu.

Kasia i Mirek Stolarkowie

Filmowa relacja z Kolegium (z podziękowaniami dla Marka Szczepaniaka – twórcy filmiku): https://www.youtube.com/watch?v=ef_BxTyBuUo

Linki do fotorelacji z poszczególnych dni (z podziękowaniami dla Jerzego Kolbusza – fotografa):

https://photos.app.goo.gl/dPGvrGqqXPvGygg36

https://photos.app.goo.gl/MdzT7SuK24REBKbc9

https://photos.app.goo.gl/mggWbzSEo2XtSoGq5