fafce2

W dniach 16 – 17 kwietnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli „Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich” FAFCE organizowane przez Związek Dużych Rodzin „Trzy plus”.

Istotnym punktem spotkania była konferencja „Rodzina i społeczeństwo – razem na rzecz małżeństwa i rodziny”, w której uczestniczyło czworo członków END. Była to dla nas szczególna sesja, ponieważ referat wstępny „Razem na rzecz małżeństwa i rodziny” wygłosił nasz przyjaciel dr hab. Marek Rymsza. Marek mówił o aktywnościach w sferze społecznej m. in. zwracał uwagę na to, że najczęściej w pierwszej fazie działania społeczne zaczynają się od protestu, który ma jasny cel. Jeśli chcielibyśmy, aby aktywności były długofalowe, zjednoczyły większą ilość osób, to w bliższej przyszłości należy zbudować klarowny program pozytywny. Przykładem takiego planowania działań są organizacje pro-life, które zaczynały swoją działalność od protestów, a obecnie ich programy dążą do ochrony życia.

W trakcie konferencji przedstawiano nowe wyniki badań, które są twardym dowodem w dyskusjach z adwersarzami. W 2013 roku zostały przeprowadzone badania w kilkunastu krajach Europy, które można nazwać globalnymi. W ankietach młodzi ludzie mieli wskazać osoby godne szacunku. Spodziewano się, że młodzież wskaże gwiazdy muzyki rozrywkowej lub autorytety, jakimi są św. Jan Paweł II czy bł. Matka Teresa z Kalkuty. Dużym zaskoczeniem dla osób wykonujących badania były wyniki, które wskazują, że najbardziej godnymi szacunku dla młodych są dorośli, którzy potrafili utrzymać rodzinę w całości.

Kolejnymi interesującymi badaniami są badania przeprowadzone na próbie 14 tysięcy uczniów klas II i III gimnazjów w Polsce. Badanieate jednoznacznie wskazują, że wzrost seksualizacji tej grupy młodzieży wpływa nie tylko na wcześniejszą inicjację seksualną, ale również jest czynnikiem, który znacząco zwiększa ilość młodych osób, która ma myśli samobójcze, narkotyzuje się, upija itp. Reasumując seksualizacja dzieci ma wpływ na wiele niepożądanych zachowań niedotykających wprost sfery seksualnej.

W drugiej części spotkania na temat doświadczeń w pracy na rzecz małżeństwa i rodziny wypowiadali się przedstawiciele wybranych krajów członkowskich FAFCE, europoseł Marek Jurek oraz przedstawiciele polskich stowarzyszeń działających na rzecz rodzin.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego