Kochani małżonkowie tworzący ekipy w Polsce. Dzielimy się z Wami radością Kościoła katowickiego, który otrzymał dwóch nowych biskupów. W dniu 6 stycznia br. podczas uroczystej Eucharystii przyjęli święcenia biskupie ks. Marek Szkudło i ks. Adam Wodarczyk. Uczestnicząc w przepięknej liturgii razem z Iloną i Tadeuszem powierzaliśmy ich samych jak i ich posługę Bogu.

W krótkim spotkaniu po Eucharystii zapewniliśmy biskupa Marka jak i biskupa Adama, iż małżonkowie ekip śląskich od dziś obejmą ich codzienną modlitwą Magnificat. Okazana radość i pamięć o naszym wsześniejszym spotkaniu w dniu 23 grudnia 2014 roku, łamanie się opłatkiem i serdeczne życzenia sprawiły, jak ufamy, iż jako ruch duchowości małżeńskiej END zajęliśmy cząstkę serca biskupiego. Tą drogą życzymy, by każdy dzień naszych nowych biskupów był pełen nadziei życia wiecznego, każde działanie było Bogu na chwałę, a Kościołowi na pożytek.

                                                                                   Bernadeta i Piotr Dylowie