Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gościło 8 grudnia br. społeczność ekip krakowskich na Święcie Karty END. W tym roku świętowaliśmy 65 rocznicę uroczystego ogłoszenia Karty Equipes Notre-Dame w niezwykłym dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz w czasie Godziny Łaski. Uroczystość rozpoczęła się przed obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach mszą świętą celebrowaną przez doradcę duchowego ekipy V ks. Pawła Mieleckiego. Świąteczne Słowo :
“Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” oraz “Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” przybliżył nam ojciec Piotr Blajerowski z IX ekipy w pilotażu. Zagłębieni w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP poprzez nasz udział w Eucharystii wchodziliśmy w czas święta naszego ruchu duchowości małżeńskiej. Po mszy św. przeszliśmy do dobrze nam znanej z wielu naszych spotkań łagiewnickiej Kaplicy Męki Pańskiej, gdzie wspólnie obejrzeliśmy obszerną prezentację multimedialną o naszym ruchu Equipes Notre Dame. Zauroczeni prezentacją, w której została pięknie pokazana droga naszego ruchu, historia karty END i aspekty małżeństwa w kościele i planie Bożym wysłuchaliśmy konferencji ks. Sławomira Knopika. Mocne słowa zachęty do coraz bardziej świadomego przeżywania sakramentu małżeństwa i kroczenia drogą duchowości małżeńskiej do dzisiaj pozostają w naszych sercach.

Przyszedł też czas spotkania się z Jezusem na adoracji Najświętszego Sakramentu. Ważnym akcentem adoracji było zadośćuczynienie za zaniedbania członków ekip w wypełnianiu punktów pracy.
Niepowtarzalnym momentem naszego świętowania była Godzina Łaski rozpoczynająca się w samo południe podczas naszej adoracji.

Czym jest Godzina Łaski? Orędziem Matki Bożej, która objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
“Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. Posłuszni życzeniu naszej Pani uwielbialiśmy, przepraszaliśmy i prosiliśmy za bliźnimi z naszych ekip i rodzin, aby Pan wylał swoją łaskę w obfitości swojego miłosierdzia.

Pięknym akcentem kończącym nasze świętowanie była wspólna agapa. Słodkości i miłe słowa przeplatały się nawzajem. Czas pogłębienia znajomości, poznania nowych członków ekip i wspólna wymiana myśli i poglądów zakończyła nasze sobotnie spotkanie.

Niech Niepokalana Pani prowadzi nas do Betlejemskiej groty, do maleńkiego, a zarazem potężnego w miłosierdzie Jezusa, który pobłogosławi nasz trud i wysiłek codziennego życia w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie.

Teresa i Krzysztof Najderkowie

Galeria zdjęć