Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci ks. Francoisa Fleischmanna, kapłana diecezji paryskiej, emerytowanego kanonika tytularnego i dziekana kapituły katedry Notre-Dame de Paris. Odszedł do domu Ojca w piątek 26 stycznia, w 56 roku kapłaństwa i 83 roku życia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 2 lutego o godzinie 10 w katedrze Notre-Dame. Będzie im przewodniczył kardynał Andre Vingt-Trois, emerytowany arcybiskup Paryża.

Ks. Francois Fleischmann urodził się w Strasburgu w dniu 2 maja 1934 roku a święcenia kapłańskie przyjął 14 kwietnia 1962 roku w Paryżu. Do 1963 był asystentem kapelana w liceum Henryka IV, następnie przez 8 lat był profesorem w niższym seminarium duchownym w Conflans-Sainte-Honorine. W 1971 został nominowany na wikariusza w parafii Sainte-Jeanne de Chantal w Paryżu, gdzie posługiwał przez 4 lata a następnie został wikarym w Sainte-Odile. W latach 1983-1998 był sekretarzem Stanu w Watykanie, w sekcji frankofońskiej. Po powrocie do Paryża w 1998 został nominowany na proboszcza parafii Św. Franciszka Ksawerego do 2003 roku. W 2002 został mianowany kanclerzem diecezji i wikariuszem biskupim w biurze ds. małżeństw. Przez wiele lat pełnił rolę doradcy duchowego ekip paryskich. Jednocześnie w latach 2000 – 2006, ks. Fleischmann był doradcą duchowym Ekipy Międzynarodowej Équipes Notre-Dame a potem zaangażował się bardzo w proces kanonizacji o. Henri Caffarela. W roku 2005 brał udział w uroczystości utworzenia Regionu Equipes Notre – Dame w Polsce, wygłaszając dla nas konferencję: „MAŁŻEŃSTWO DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI W DZIELE O. CAFFARELA”. Nasz ostatni kontakt z ks. Fleischmannem miał miejsce w grudniu zeszłego roku w Paryżu, podczas sympozjum zorganizowanym w Kolegium Św. Bernarda z okazji Jubileuszu 70 rocznicy proklamowania Karty Equipes Notre – Dame. Jego konferencja dotyczyła bogactwa treści i spraw poruszanych w biuletynie “L’Anneau d’Or”. Ks. François Fleischmann był człowiekiem wielkiej pokory i wielkiej głębi, poświęcony misji dla małżonków i budowaniu jedności w Kościele.

Niechaj mu towarzyszą nas

ze modlitwy, aby Bóg przyjął go jako swojego wiernego służącego i obdarzył radością i pokojem życia wiecznego.

Małgorzata i Joachim