Przy okazji Święta Karty w Sektorach Mazowieckich A i B zbieraliśmy podpisy pod listem do Ojca Świętego Franciszka. W liście tym zapewniliśmy o naszej modlitwie i złożyliśmy życzenia świąteczne. Napisaliśmy również, że “Kontynuując dzieło o. Henri Caffarela pragniemy w dzisiejszym świecie odważnie świadczyć w duchu miłości, ofiary, służby i wierności o wartości sakramentu małżeństwa.

Chcemy być żywym darem nie tylko dla naszych małżonków, ale także dla małżeństw, które nie dostrzegają w sakramencie  małżeństwa źródła trwałości i nierozerwalności związku kobiety i mężczyzny. Wierzymy, że każda rodzina w łączności z Jezusem Chrystusem jest ratunkiem dla dzisiejszego świata, a małżeństwa w łączności z kapłanami potrafią ożywiać i umacniać cały Kościół Powszechny”.

Na początku lutego otrzymaliśmy List z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, z którego treścią można się zapoznać tu:

https://www.end.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/List-z-Watykanu.pdf

Katarzyna i Tadeusz Kamińscy

Para Odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A