Dzisiaj, 28 września 2023 roku odeszła do domu Ojca Małgosia Grzonka. Nie podobna cokolwiek napisać o Małgosi nie pisząc również o Joachimie, mężu Małgosi, również dlatego, że jak powiedział to ks. Caffarel „W istocie bowiem relacja miłości między dwiema osobami ujawnia prawdziwe oblicze każdej z nich”.  Ich miłość, była czytelnym znakiem dla tych, którzy ich spotkali. Zawsze razem, wspierający siebie nawzajem, wspólnie zaangażowani w powstanie i troskę o rozwój Ruchu Equipes Notre-Dame w Polsce. Po powołaniu Sektora Wydzielonego Polska, Małgosia i Joachim zostają parą odpowiedzialną. Ruch END oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. W sierpniu 2002 roku Małgosia i Joachim prowadzą rekolekcje „Uczynić życie małżeńskie Eucharystią”. Wspominamy o tym, aby podkreślić, że całe ich życie było przeżywane w bliskości Eucharystii. Doskonale rozumieli co jest najważniejsze dla młodej wspólnoty. Bliskość Boga, wyrażona w duchowości małżeńskiej, budowana w oparciu o sakramenty i pogłębianie wiedzy na temat charyzmatu Ruchu. To ostatnie zdanie realizowali poprzez tłumaczenie na język polski dokumentów END. W roku 2005 po powołaniu Regionu Polska Małgosia i Joachim zostają pierwszą parą odpowiedzialną. To między innymi Im zawdzięczamy tradycję pielgrzymowania do Matki Bożej. Wielką troską Joachima i chyba jeszcze mocniej wyrażaną przez Małgosię było ukazywanie osoby ks. Henri Caffarela. Tę troskę Małgosia wyrażała do końca swojego życia. My osobiście wielokrotnie spotykaliśmy się z Nimi. Każde takie spotkanie było dla nas wielką radością. Gdy podjęliśmy posługę pary odpowiedzialnej Super-Regionu Polska – Europa Środkowa, pragnąc nam pomóc, kontynuowali odpowiedzialność za Orędowników i Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Caffarela.

Małgosiu! „Miłość jest silniejsza niż śmierć”. Silniejsza jest miłość Twojego męża. Chcemy Cię zapewnić, że my również kochamy Ciebie i mimo Twojego odejścia jesteś dla nas obecna. Ufamy głęboko, że już dostąpiłaś radości bycia z Bogiem. Myślimy, że spotkałaś ks. Caffarela, tego, którego tak bardzo ukochałaś. Dziękujemy  Ci za całe Twoje życie. Wielbiłaś Boga swoim życiem, teraz, wierzymy, wielbisz Go tam, w niebie.

Jeżeli jednak potrzebujesz jeszcze jakiegoś oczyszczenia to ufamy, że słowa z Księgi Mądrości mówią właśnie o Tobie:

A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył
i znalazł ich godnymi siebie.

Helena i Paweł

Link do konferencji Małgorzata i Joachim – o początkach ruchu END: https://www.youtube.com/watch?v=uvy05vcHaOc