26- 27 września nasza wspólnota przeżywała bardzo radosne i wzruszające wydarzenia. Rozpoczęliśmy pięknie rok formacyjny w obecności Danki i Marka oraz Honoraty i Sławka.
W sobotę o godzinie 15tej uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez naszego Doradcę duchowego ks. Henryka Wieczorka. Eucharystia była odprawiana w intencji małżeństw i po Komunii świętej odnowiliśmy przyrzeczenie wynikające z Karty END. Wymowne było spontaniczne wypowiadanie wezwań modlitwy wiernych i jedno z nich, aby pary z Polski częściej nas odwiedzały…
Po Mszy św. przy kawie i słodyczach odbywała się również uczta dla ducha, bo był to czas wzajemnego obdarowywania się wspomnieniami z wakacji i przeżyciami rodzinnymi. Małżeństwa naszej ekipy przeżywały bardzo błogosławiony czas choć w cieniu pandemii. U jednych było świętowanie I Komunii św. dziecka, u drugich sakrament chrztu dziecka, u dwóch sakrament małżeństwa córek. Dzielenie się życiem było pełne wzruszających wspomnień. Para Odpowiedzialna Regionu Danka i Marek wprowadzili nas w tematykę formacyjną tego roku. Poruszyli także  temat “Orędowników” – przedstawiając i zachęcając (dwa małżeństwa naszej ekipy są w Orędownikach).
Dniem niezwykle uroczystym była niedziela. Podczas Mszy św. sprawowanej w kościele St. Raphael w Wolfsburgu dwie pary przyjęły Kartę END. Było to bardzo radosne wydarzenia dla nas – jedynej tutaj ekipy, ale również wielkie świadectwo dla parafian Polskiej Misji. W tym naszym ubogim “jedynactwie” mamy taki wielki przywilej, że Doradcą duchowym jest nasz ksiądz proboszcz. Dziękujemy mu za to, że z wielkim zapałem i oddaniem promuje nasz – jego Ruch END.
Dziękujemy bardzo Danusi i Markowi za ten wspólny czas, za ich świadectwo, za płomień wiary, który tutaj zostawili, za wspólną modlitwę. Jesteśmy bardzo wdzięczni Honoracie i Sławkowi!  Oni zapisali się mocno w naszych sercach, z wielkim oddaniem wprowadzali nas w duchowość END i zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie.
Każdy z nas dzisiaj z jeszcze większym przejęciem wychwala Pana słowami Magnificat, bo to On uczynił nam wielkie rzeczy!
Ela i Bartek