W dniach od 2 do 4 sierpnia 2013 r. w Konstancinie-Jeziorna koło Warszawy odbyła się sesja dla ekip w izolacji zainicjowana przez Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną ERI. W sesji tej uczestniczyły dwa małżeństwa z Białorusi z doradcą duchowym ks. Andrzejem; trzy małżeństwa ze Słowacji; jedno małżeństwo z Litwy oraz jedno małżeństwo wraz z kapłanem ks. Józefem z Ukrainy. Podczas tej sesji towarzyszyły nam słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Jana „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”.

Słowa te pomagał nam rozważać ks. Wojciech – Doradca Duchowy Ekipy Regionu. „…Chrześcijaństwo to droga, małżeństwo to powołanie, to droga, na której mamy poznać i wypełnić wolę Ojca, tak jak tego uczy nas Chrystus. Jezus jest drogą do Ojca. My również mamy iść przez Jezusa do Boga, który jest naszym Ojcem. Prawda do słowo od Ojca skierowane przez Jezusa do nas. Źródłem prawdy jest Ojciec, objawia ją Jezus Chrystus, który jest pełnią łaski i prawdy. Gdy małżonkowie poznają Prawdę Bożą, to ona prowadzi ich do jedności. Usiądźmy razem to czas, aby poznać prawdę.

Jezus posiada życie od wieków.
Jezus dał swoje życie za owce.
Jezus jest Panem Życia.
Jezus jest dawcą życia. On daje wodę żywą.
Miłość w małżeństwie jest na wzór Chrystusa. Patrzymy z miłością na świat. Niech Jezus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem jest również naszym Panem i niech nas prowadzi…”

Następnie Lucyna i Krzysztof Wysoccy oraz Maria i Leszek Kukułowie przypomnieli uczestnikom sesji treści zawarte w podstawowych dokumentach naszego Ruchu, po czym małżonkowie dzielili się realizacji w/w treści oraz życiem ekip w poszczególnych krajach. Sesja była czasem lepszego poznania, odnowienia i budowania więzi, wzajemnego wsparcia i ubogacania się, czasem wymiany doświadczeń. Ruch END to wielki dar Boga dla małżonków – którzy mają ten sam cel: kroczyć do Chrystusa. Spotkanie – sesja dało siłę by iść naprzód mimo słabości i niedoskonałości. Ruch END to „ekipa ekip”. Tutaj mogliśmy ją budować, by utrzymać łączność między sobą i Ruchem. Wszystkie nasze troski i sprawy naszych ekip zanosiliśmy codziennie w łączności ze wszystkimi małżeństwami Ruchu we wspólnym Magnificat! Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia. Szczególnym doświadczeniem była Eucharystia w niedzielę, na którą przybyły również małżeństwa z ekip Sektora Mazowieckiego. Było to świadectwo dla małżeństw uczestniczących w sesji, że nie są w izolacji, ale we wspólnocie, która również z nimi pragnie tworzyć „ekipę ekip”.

Chwała Panu!