Tegoroczne, międzynarodowe Kolegium Equipes Notre Dame z udziałem wszystkich par odpowiedzialnych za Super-Regiony i Regiony END oraz niektórymi doradcami duchowymi zostało zorganizowane przez Super-Region Portugalii a prowadzone przez małżeństwa Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej – ERI.

Uczestniczyło w nim 25 małżeństw z 17 krajów. Miejscem tego Kolegium była Fatima – szczególne miejsce oddawania czci Maryi.
Spotkania odbywały się w pomieszczeniach hotelu „Fatima”, położonego tuż obok kaplicy objawień Matki Bożej.

Tegoroczne Kolegium było bogate w dzielenie się par małżeńskich z różnych kontynentów świata a dotyczące doświadczeń uczestnictwa w Ruchu, swojego przeżywania wiary, sakramentu małżeństwa na tle różnych sytuacji społecznych swoich krajów.

Myśl przewodnia spotkań, była kontynuacją ubiegłorocznych rozważań sceny spotkania Jezusa z Samarytanką opartej na słowach, które Chrystus do niej skierował: „O gdybyś znała dar Boży” (J 4, 10). Tym razem, punktem wyjścia do refleksji były słowa Samarytanki: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem” (J 4, 19).

Wspólna modlitwa przygotowywana przez poszczególne Strefy END, bardzo bogata w swojej treści, łączyła serca i ukazywała ciekawą kulturę danych krajów. Codzienna Eucharystia, sprawowana w godzinach wieczornych stanowiła podsumowanie spotkań.
Tematyka Kolegium END wskazuje wyraźnie, że nasz Ruch END spełnia bardzo ważną misję i jednocześnie stoi przed wielkim wezwaniem – świat oczekuje od nas prawdziwego świadectwa żywej obecności Boga – Jego Miłości, Jego Pokoju i Nadziei oraz potrzebuje świadków miłości małżeńskiej, która jest odbiciem miłości Chrystusa.

Galeria zdjęć