x_7aa5eac2.jpgСвятая Імша за ўдзельнікаў “Equipes Notre-Dame”

Ужо традыцыйна, кожную другую нядзелю месяца,  ў парафіі Божага Цела ў Нясвіжы адбываюцца Святыя Імшы за ўдзельнікаў руха “Equipes Notre-Dame”, за сем’і і за святароў.
Так і 8 студзеня 2012 года не было выключэннем.  Святая Імша была ўрачыстая з нагоды свята – Хроста Пана. Упрыгожаны, велічны касцёл для нас, сямей, здаваўся яшчэ прыгажэйшым і раднейшым. Нам было радасна, што мы ўсе разам сабраліся, каб супольна сустрэцца з Езусам. Мы ўсе добра ведаем, як патрэбна для нас гэта малітва, і якую яна мае сілу ў нашым жыцці.
Сужэнствы руха прымалі актыўны ўдзел у Імшы, тым самым усхвалялі Бога, дзякавалі Яму. Прыемна, што з намі –  сёстры законныя, клерыкі. Няхай Добры Бог ім заўсёды благаслаўляе.
Малітвы таксама былі скіраваны за памерлага шаноўнага ксяндза Гжэгажа Каласоўскага, за душы памерлых з нашых радзін. Няхай Добры Бог прыме іх у сваё Валадарства ў Небе.
Сужэнствы “Equipes Notre-Dame” помнілі ў сваіх малітвах і  ксяндза Эрвіна, молячыся аб Божым благаслаўленні для Яго. Няхай Усемагутны Бог адорыць святара моцным здароўем, патрэбнымі Ласкамі, стойкасцю ў служэнні Богу і людзям.
Ад імені усіх сямей хочацца падзякаваць пробашчу парафіі, ксяндзу Пятру Шарко, за вялікую працу з сем’ямі, за малітву ў нашых інтэнцыях.

Msza święta za członków “Equipes Notre-Dame”

Tradycyjnie, w drugą niedzielę każdego miesiąca w parafii Bożego Ciała w Nieświeżu odbywają się Msze Święte za członków Ruchu “Equipes Notre-Dame”, za rodziny i za kapłanów.

8 stycznia 2012 r. nie był wyjątkiem. Msza Święta była uroczysta z powodu święta Chrztu Pańskiego. Ozdobiony, majestatyczny kościół nam, rodzinom, wydawał się piękniejszy i milszym. Cieszyliśmy się, że zebraliśmy się wszyscy razem na spotkanie z Jezusem. Wszyscy dobrze wiemy, jak potrzebna jest nam ta modlitwa i jaką ona umacnia.

Małżeństwa Ruchu brały czynny udział w liturgii, chwaląc tym Boga, dziękując Mu. Było nam miło, że były z nami siostry zakonne i klerycy. Niech Dobry Bóg im zawsze błogosławi.

Modliliśmy się także za zmarłego księdza Grzegorza Kolosowskiego, za dusze zmarłych z naszych rodzin. Niech Dobry Bóg przyjmie ich do swojego królestwa w Niebie.

Małżeństwa “Equipes Notre-Dame” pamiętały w swoich modlitwach także o księdzu Erwinie, modląc się o błogosławieństwo Boże dla niego. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy księdza dobrym zdrowiem, łaskami, wytrwałością w służbie Bogu i ludziom.

W imieniu wszystkich rodzin chcemy podziękować proboszczowi parafii – księdzu Piotrowi Szarko, za ogrom pracy z rodzinami i za modlitwę w naszych intencjach.

Galeria zdjęć