logo-roku-milosierdzia

Kochani… Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy pragniemy rozpocząć od spotkania z Bogiem, od adoracji Jezusa Eucharystycznego, od otwarcia własnego serca na miłosierdzie Boże. Dlatego włączamy się w diecezjalną modlitwę „Jerycho”. Na dwa dni przed Świętem Karty stańmy przed Panem wołając „Oto ja, poślij mnie!”. W ten piątkowy wieczór zawierzajmy miłosiernemu Sercu Jezusa nasze małżeńskie miłości i orędujmy za wszystkimi sercami, które szukały miłości w relacji z drugim człowiekiem i zostały ciężko zranione, które szukały miłości w relacji z drugim człowiekiem lecz nie zaprosiły do tej relacji Boga. Nasze ekipowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach prowadzimy w godzinach od 16 do 18, w dniu 4 grudnia (piątek) w Kaplicy św. Faustyny. W poczuciu jedności z całym Kościołem odpowiedzmy na to zaproszenie i zgromadźmy się licznie na tej adoracji.

Zapraszają odpowiedzialni sektora małopolskiego Teresa i Krzysztof Najderkowie.

NADZWYCZAJNY ROK JUBILEUSZOWY MIŁOSIERDZIA

(8 XII 2015 – 20 XI 2016)

 8 grudnia 2015 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i 50 rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II rozpocznie się Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, a zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 roku.

Zbliżający się Jubileusz jest wydarzeniem nadzwyczajnym, z woli Papieża Franciszka podniesionym do rangi obchodu okrągłych rocznic Wcielenia i Odkupienia. Powodem ogłoszenia jest 50. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II, a kluczem przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie jako paradygmacie soboru (bł. Paweł VI). Zamknięcie soboru stało się bowiem nowym otwarciem Kościoła. Papież Franciszek prowadzi nas do zrozumienia, że Kościół otwarty to Kościół miłosierny.

Hasło Jubileuszu „Miłosierni jak Ojciec” poszerza perspektywę myślenia o miłosierdziu Bożym. Kościół w Polsce ma niedawne doświadczenie peregrynacji obrazu Jezusa miłosiernego i relikwii św. S. Faustyny oraz św. Jana Pawła II, które było skoncentrowane na osobie Jezusa i świadkach Jego miłosierdzia. Tymczasem miłosierdzie Boże nie zaczyna się od Jezusa. Bóg ukazuje miłosierną twarz w całym procesie Objawiania się, od pierwszych stron Księgi Rodzaju. Bóg nie tylko jest miłosierny, ale jest miłosierdziem. A Jezus Chrystus jest obliczem miłosiernego Ojca.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ma nam przynieść doświadczenie spotkania Boga, który jest miłosierdziem. Doświadczenie tym ważniejsze, że odkrycie, jaki jest Bóg wobec świata i wobec nas samych pozwoli nam na właściwe poznanie swojego miejsca i stosunku do tego świata oraz miejsca i misji Kościoła w świecie. To miejsce powinno być wpisane w relację jaką nawiązuje ze światem sam Bóg, w relację miłosierdzia.

Podstawowymi dokumentami na czas Jubileuszu są: Bulla Papieża Franciszka ustanawiająca jubileusz „Misericordiae Vultus” oraz list Papieża do abp Rino Fisichella, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Zachęcamy do zaznajomienia się z nimi.

Dokumenty te wprowadzają nas w szczególne znaki, które towarzyszyć będą Jubileuszowi Miłosierdzia.

SŁOWO. Papież zlecił przygotowanie i prowadzenie Jubileuszu Papieskiej Radzie do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, ponieważ orędzie miłosierdzia jest syntezą kerygmatu (prawdy o odkupieniu, grzechu i usprawiedliwieniu).

Wszystkie wspólnoty Kościoła powinny Jubileusz wpisać w swoją podstawową działalność na ten rok. Pomocą dla każdego w przeżywaniu Roku Świętego będą zapewne materiały specjalnie przygotowane przez Papieską Radę i wydane po polsku przez Wydawnictwo św. Stanisława. W Rzymie, ale i na miejscu, w Krakowie, będzie wygłoszonych 10 katechez, co miesiąc jedna. Mówienie o Miłosierdziu Bożym jest najważniejszym przekazem w najbliższym roku. Jesteśmy wezwani nie tylko do mówienia o miłosierdziu ale przede wszystkim do uczynków miłosierdzia względem współbraci. Wróćmy do rozważania przypowieści o miłosierdziu i do kontemplacji psalmów miłosierdzia. Niech te pomoce duchowe otworzą nas na „słowo i czyn”.

PIELGRZYMKA. To znak bycia uczniem w drodze – z Jezusem jako Mistrzem. Narodowa pielgrzymka do Rzymu odbędzie się we wrześniu, ale Papież Franciszek zachęca każdego do przeżycia krótkiej, dobrze przygotowanej pielgrzymki do kościoła jubileuszowego w swojej diecezji. Pielgrzymować możemy wspólnotowo albo indywidualnie, dlatego nasza wspólnota pragnie przeżywać ważne wydarzenia w kościołach jubileuszowych.

W archidiecezji krakowskiej wyznaczono 10 kościołów jubileuszowych:

  1. Katedra św. Stanisława i św. Wacława  na Wawelu,
  2. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
  3. Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach,
  4. Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krakowie Bazylika Mariacka,
  5. Sanktuarium Krzyża Świętego w opactwie cystersów w Mogile,
  6. Sanktuarium pasyjno-maryjne ojców bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bazylika Matki Bożej Anielskiej,
  7. Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach,
  8. kościół parafialny św. Piotra w Wadowicach,
  9. Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini,
  10. kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu.

Informacje o kościołach jubileuszowych w innych diecezjach zostaną podane po ich uzyskaniu.

W archidiecezji przemyskiej wyznaczono 13 kościołów jubileuszowych. Więcej informacji na temat Jubileuszu znajduje się na stronie tej archidiecezji.

BRAMA ŚWIĘTA. W kościołach jubileuszowych, które zostały wybrane na czas Jubileuszu, znajdą się specjalne bramy, Bramy Miłosierdzia – będą one znakiem Chrystusa, znakiem ukrycia się w ramionach miłosiernego Ojca oraz znakiem wyboru miłosierdzia jako sposobu myślenia i działania. Przejście przez bramę jest niesłychanie ważnym elementem pielgrzymowania, tym bardziej, że przy bramach mogą się znaleźć symbole uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Niegdyś przy bramach siedzieli ubodzy prosząc o miłosierdzie.

SAKRAMENT POKUTY Jest w roku miłosierdzia specjalnym znakiem jubileuszowym. Kościoły jubileuszowe zostały wybrane tak, aby można w nich było przystępować do sakramentu pokuty. Z inicjatywy Papieża Franciszka, również archidiecezja krakowska przygotowuje wydarzenie „24 godziny dla Pana”, które ma pokazać sakrament pojednania i pokuty jako jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Kościoła. Ma być ono osobistym doświadczeniem Kościoła pokutującego i otrzymującego przebaczenie. Odbędzie się ono u progu niedzieli Laetare (radujcie się). Będzie to dwudziestoczterogodzinne nabożeństwo pokutne, rozpoczynające się uroczystą Liturgią i przepowiadaniem Słowa, a zakończone Eucharystią w wigilię IV niedzieli Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Ojciec Święty pobłogosławi i roześle nadzwyczajnych Misjonarzy Miłosierdzia, którzy będą mieli moc rozgrzeszania władzą zastrzeżoną Stolicy Apostolskiej.

ODPUST JUBILEUSZOWY W specjalnym liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek napisał: „Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z sakramentem pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”. Ważne jest też to, że w Roku Miłosierdzia odpust będzie związany z pełnieniem czynów miłosierdzia.

Wstępny plan wydarzeń wpisujący się w Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia na terenie archidiecezji krakowskiej:

1-8 XII 2015r. Jerycho. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach tydzień nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu poprzedzający Jubileusz. Na rozpoczęcie i zakończenie Eucharystia o godz. 18.00. Poszczególne wspólnoty będą adorowały dzień i noc według ustalonego porządku. Adoracja Ekip Notre Dame będzie 4 grudnia 2015, w piątek, w godzinach od 16.00 do 18.00.

13 XII 2015r. uroczyste otwarcie Bramy Świętej na Wawelu o godzinie 10.00 (prośba do naszej wspólnoty o liczny udział). Następnie o godz.15.00 będą Msze św. i otwarcie Drzwi Świętych we wszystkich kościołach jubileuszowych.

3 XII 2015r. Dziedziniec Pogan (Collegium Novum) Bóg miłosierny Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Miłosierdzie przymiotem Boga.

24 I 2016r. Zamknięcie Tygodnia Ekumenicznego w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

4/5 III 2016r. 24 godziny dla Pana. Dwudziestoczterogodzinne nabożeństwo pokutne, zakończone Eucharystią w wigilię IV niedzieli Wielkiego Postu. Wydarzenie odbędzie się w czterech kościołach krakowskich: bazylika św. Franciszka z Asyżu (oo. franciszkanie), parafia NMP z Lourdes (oo. misjonarze na Miasteczku), parafia św. Judy Tadeusza w Czyżynach, parafia MB Różańcowej na Paskach Nowych.

13 II 2016r. Jubileusz osób uzależnionych i tych, którzy im towarzyszą. Eucharystia i warsztaty dla księży, katechetów i rodzin.

21-23 III 2016r. Jubileusz młodzieży w Kraków-Arena, w ramach rekolekcji dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Centralne obchody Jubileuszu Młodzieży z woli Papieża odbędą się w czasie Światowych Dni Młodzieży. Rekolekcje w Kraków-Arenie są szansą na przygotowanie do ŚDM i zaproszenie młodych, którzy nie są zaangażowani w życie Kościoła.

16 IV 2016r. Obchody 1050-lecia Chrztu Polski na stadionie Lecha w Poznaniu. Eucharystia sprawowana będzie przez Biskupów polskich, w trzeci dzień obchodów. Będzie też szerszy program, o wymiarze ekumenicznym (Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym 7 Kościołów podpisało deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu świętego).

21-24 IV 2016r. Jubileusz środowisk ewangelizacyjnych. Rekolekcje kerygmatyczne w Mogile prowadzi bp Sandy Miller i bp Grzegorz Ryś.

25 V 2016r. Wieczór uwielbienia – na Rynku Głównym w wigilię Bożego Ciała. Zaproszenie młodych na procesję Bożego Ciała.

10 IX 2016r. Jubileusz rodzin – centrum wydarzeń będzie pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.

6-7 XI 2016r. Jubileusz więźniów –pielgrzymka służby więziennej do Łagiewnik i pielgrzymka delegatów więźniów. Papież zwrócił uwagę, że bramą miłosierdzia są drzwi celi.

Powstanie polska strona poświęcona Jubileuszowi. Informacje będą też na diecezja.pl i jestem.net.pl

Oficjalna strona internetowa Stolicy Apostolskiej roku miłosierdzia znajduje się tutaj.

 

Zagadnienie Roku jubileuszowego opracowały małżeństwa: Agata i Stanisław Gorczowscy oraz Teresa i Krzysztof Najderkowie z IV ekipy.