Naszą ekipę stanowi siedem par małżeńskich…

Wszystko zaczęło się od rekolekcji z o. Jamesem Manjackalem, które odbyły się we wrześniu 2008 roku. Czuliśmy się odnowieni duchowo i napełnieni Duchem Świętym. Mieliśmy ogromne pragnienie dalszego rozwoju i pogłębienia naszej wiary. Kiedy zastanawialiśmy się co dalej ze sobą zrobić z pomocą przyszli nam nasi przyjaciele Jasia i Janusz Jarnutowscy z łomżyńskiej END wraz z towarzyszącym im księdzem Wojciechem Zyśkiem, który wyraził chęć prowadzenia kolejnej ekipy. I tak rozpoczęliśmy cykl spotkań zapoznających nas z Ruchem i przygotowujących do przyjęcia Karty. Wraz z Parą Pilotującą Wiesią i Krzysztofem Staniszewskimi przebyliśmy tę drogę, aby w dniu 06.12.2009 roku przyjąć Kartę END i stać się kolejną ekipą tego Ruchu. Przyjęcie Karty miało miejsce w czasie obchodów święta Ruchu i odbyło się w obecności Pary Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego – Marzenki i Michała Mamczarzy oraz Pary Łącznikowej Krysi i Andrzeja Pruszków, a także ekipy łomżyńskiej. Było to wielkie wydarzenie i moment przełomowy.

Podczas spotkań przygotowujących podejmowaliśmy wiele ciekawych tematów dotyczących życia duchowego małżonków. Mogliśmy się także lepiej poznać, dzielić doświadczeniami, pogłębiając przy tym wiedzę religijną. Na ostatnim spotkaniu zapadła decyzja, że wszyscy chcemy wejść do Ruchu i uczestniczyć w dalszych spotkaniach. Niemałą rolę odegrała tu Para Pilotująca. Swoją mądrością, cierpliwością, rozwagą i ciepłem otwierali nasze serca i umysły. Życzliwie dzielili się z nami swoim doświadczeniem. Stanowili wsparcie, chętnie służyli pomocą i zachęcali do podejmowania kolejnych zadań. Ich przykład wpływał na nas budująco. Cieszyliśmy się,że ta ekipa powstała.

Pan dał nam również wielki dar w postaci tak wspaniałego kapłana jakim jest ksiądz Wojciech. Choć od niedawna jesteśmy razem, czujemy jakbyśmy się znali od lat. Jest On prawdziwym wsparciem i ostoją naszej ekipy. Jego słowa, stanowiące często komentarz do naszych wypowiedzi, są dla nas światłem i drogowskazem. Nieustannie pamiętamy o Nim w modlitwie. Duchowość Ruchu pozwala nam rozwijać się wspólnie jako małżeństwo. Jest to bardzo ważne ponieważ będąc małżonkami nie powinniśmy kroczyć każdy osobno lecz razem.

Ruch END jest wspaniałą odpowiedzią na tę potrzebę.

Bożena i Andrzej Mioduszewscy z Zambrowa