ŚWIĘTO KARTY W SEKTORZE MAZOWIECKIM B

8 grudnia 2018 r. spotkaliśmy się w Markach k. Warszawy z małżeństwami naszego Sektora Mazowieckiego, aby uroczyście obchodzić Święto Karty END. Po przyjeździe wszyscy zostaliśmy serdecznie powitani przez Beatę i Piotra Michalskich, Parę Odpowiedzialną naszego Sektora. Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji Beaty i Piotra pt. „Dokąd posyła Pan małżonków END”. Dotykała ona ważkiego tematu powołania do poszczególnych funkcji, jakie dane nam jest wypełniać przez całe życie. Do czego wzywa nas Pan jako męża, żonę, jako rodzica, jako członka Ekipy. Nie chodzi o to, aby angażować się we wszystko, co jest nam proponowane. Nie chodzi o to, żeby „każdemu było z nami dobrze”, parafrazując opacznie rozumiane słowa Prawa Zucha, jakimi posłużył się Piotr. Słowem kluczem w odnajdywaniu woli Boga, dotyczącej naszego powołania powinno być nieustanne rozeznawanie. Beata zwróciła uwagę na ciągle aktualne słowa, które Ojciec Caffarel skierował do Ekip w ramach podsumowania ich pracy formacyjnej: Czy jesteście gotowi w pełni zaangażować się w ramach Ekip i z pomocą Ekip w misję świadczenia światu o Bogu?

Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy słów o wychodzeniu na peryferioraz o podejmowaniu odpowiedzialności i angażowaniu się w posługi w Ruchu END. Beata i Piotr zwrócili uwagę, że naszymi peryferiami może być nasze najbliższe otoczenie tzw. oikos, ludzie, z którymi utrzymujemy stałe relacje: rodzina, sąsiedzi, przyjaciele lub koledzy/koleżanki z pracy. Konferencję zakończyło świadectwo Magdy, która w imieniu swoim i męża – Mariusza, podzieliła się tym, jak przyjęcie posługi pary pilotującej wpłynęło na duchowy wzrost ich małżeństwa. Po tej części nastąpiło dzielenie w ekipach mieszanych – tematem przewodnim było nasze „wychodzenie na peryferie”. To naprawdę niezwykłe: ile małżeństw, tyle różnych świadectw ewangelizacji.

Po konferencji i dzieleniu nastąpiła krótka przerwa, a następnie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w gronie małżeństw z END. Było to nasze bezpośrednie przygotowanie do Eucharystii. Uroczystej Mszy św. z udziałem całych rodzin END przewodniczył Bp Romuald Kamiński – ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, który skierował do nas swoje słowo. Podkreślił wagę drogi małżeńskiej jako królewskiego powołania, która być może ze względu na powszechność tak często jest niedoceniana. Nie krył radości z towarzyszenia nam w tym radosnym święcie, zwracając uwagę na to, że wspólnoty w Kościele są filarami, stanowiącymi jego mocny fundament.

Na zakończenie Eucharystii trzy nowe ekipy przyjęły kartę END i zostały przyjęte do Ruchu. Sektor powiększył się więc o nowe Ekipy W19B, W20B oraz W21B. Serdecznie je witamy i życzymy wielu łask Bożych, dzięki którym będą wzrastać na drodze małżeńskiej!

Na koniec odbyła się agapa, podczas której każdy mógł się posilić i porozmawiać z przyjaciółmi o mijającym Święcie Karty i wielu innych sprawach. Był też okolicznościowy tort z okazji rocznicy zatwierdzenia Karty END w roku 1947.

W tym miejscu chcemy podziękować ks. bp. Romualdowi Kamińskiemu za obecność na naszym święcie i za jego ciepłe słowa skierowane do nam, jak również towarzyszenie nowym małżeństwom przyjmującym Kartę i tym samy przystępującym do Ruchu. Dziękujemy naszym Kapłanom – Doradcom Duchowym, obecnym z nami i posługującym w sakramencie spowiedzi i eucharystii, a także wszystkim, którzy się włączyli aktywnie w przygotowania i przebieg spotkania. Bez Was to wydarzenie nie byłoby możliwe – dlatego przyjmijcie nasze wielkie Bóg zapłać!

Dziękujemy Wam wszystkim za to, że jesteście i że razem możemy  przeżywać nasze powołanie!

Pozdrawiamy w Panu!