19 – 20 grudnia 2015 roku, to długo oczekiwany przez nas weekend, kiedy mogliśmy przeżywać czas skupienia poprzedzający dzień przyjęcia przez nas Karty Equipes Notre – Dame. Odpowiedzialni Sektora Kujawskiego Renia i Tomasz Matczakowie we współpracy z parą łącznikową Renią i Heniem Grajkami przygotowywali nas do tego ważnego wydarzenia.

Najbardziej urzekł nas film o Ojcu Henri Caffarelu, przybliżył nam postać tego niezwykłego, bardzo skromnego kapłana. Słowa: „Dopóki nie spotkasz Chrystusa w swoim życiu będzie ono powierzchowne i kruche” w pełni oddają sens naszego istnienia. Tak, jak pierwsi małżonkowie tej wspólnoty, my też chcemy żyć dla Chrystusa z Chrystusem i przez Chrystusa. Uświadomiliśmy sobie, że wspólnota daje środki, które pomagają wypełniać powołanie małżeńskie. Bardzo spodobały się nam słowa Ojca Caffarela „Zamierzam zrobić z Was świętych”. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, jak powiedział ks. kanonik Andrzej Walczak (nasz doradca duchowy), ale mamy cel w życiu, chcemy czerpać radość ze spotkania z Chrystusem.

Czujemy wielką radość w sercu, jest nam lekko na duszy, bo dziś zostaliśmy przyjęci do „wielkiej rodziny”. Ta rodzina będzie dla nas wyzwaniem do bycia lepszą żoną, lepszym mężem, matką, ojcem, katolikiem. Mamy pewność, że Chrystus umocni naszą rodzinę.

Kasia i Marek Marchwiccy -ekipa Brzeźno