Trzy nowe ekipy z Warszawy dołączyły do Sektora Mazowieckiego END. 14 czerwca, podczas uroczystego zakończenia roku formacyjnego, czternaście małżeństw przyjęło Kartę END.

Najliczniejszą z ekip – W-17, pilotowaną przez Krysię i Andrzeja Pruszków, tworzy 7 małżeństw. Cztery małżeństwa przyjęły Kartę w czerwcu, pozostałe trzy przyjmą ją po wakacjach. Ekipa, związana początkowo z parafią Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie, szuka obecnie kapłana doradcy duchowego.

Ekipę W-18 tworzy 5 małżeństw, którym charyzmat Ruchu przybliżali Justyna i Paweł Fleszarowie. Doradcą duchowym ekipy jest ksiądz Maciej Kosewski z warszawskiej parafii św. Patryka.

Ekipa W-19 to 6 małżeństw pilotowanych przez Monikę i Marcina Zarębów. Pięć z nich przyjęło Kartę w czerwcu. Jedno małżeństwo czeka z jej przyjęciem do września. Powstanie ekipy związane jest z parafią Miłosierdzia Bożego na warszawskiej Saskiej Kępie. Jest to również parafia doradcy duchowego ekipy – księdza Pawła Rogowskiego.