Nowenna 11 września 2021

ŻYĆ SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

„CZUŁOŚĆ TWOJEGO MĘŻA, CZUŁOŚĆ TWOJEJ ŻONY SĄ OZNAKAMI CZUŁOŚCI BOGA”

Ks. Henri Caffarel

Posłuchajmy Ojca Caffarel’a

Prosić Boga za tych, których kochamy, widzieć w drugim sakrament (dany przez) Boga, widzieć w miłości drugiego boży sakrament, jest znakiem: czułość twojego męża, czułość twojej żony, jest znakiem czułości Boga. Ale to nie jest zwykły znak, to jest życiodajny znak. Przez tę miłość Bóg chce przekazać swoją miłość. Bardzo ważna jest ta postawa otwartości. Jeśli staję przed drugim człowiekiem cały otwarty, dokonuję tego pierwszego wspaniałego odkrycia, poprzez niego, poprzez jego miłosne spojrzenie, odkrywam samego siebie ukochanego przez Boga. Nie jest zawsze łatwo być pewnym Bożej miłości, bo miłość Boża nie poddaje się naszym zmysłom, ale właśnie miłość dziecka Bożego, miłość, jaką dziecko Boże ma dla mnie, jest czułym, namacalnym, danym mi znakiem Bożej czułości. Po pierwsze odkrywam, że jestem kochany przez Boga. Po drugie otwieram się na twórcze działanie tej boskiej miłości, która mnie ogarnia. I nie jestem jej jedynym beneficjentem. Odnosząc się do miłości tego człowieka, prosząc o jego miłość, daję mu bardzo cenny dar, zobowiązuję go do odkrycia w sobie źródła boskiej miłości. Zobowiązuję go do dokonania tego cudownego odkrycia, jakim jest kochać z Bogiem drugiego człowieka. Rodzi się w nim boska miłość i on sam zdumiewa się odkryciem tej boskiej miłości wypływającej z głębi jego serca. Kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga, ponieważ prosiłem (drugiego człowieka) o jego miłość, (on) staje się (dla mnie) doświadczeniem Boga.

Po obejrzeniu filmu możemy poświęcić trochę czasu na modlitwę i zakończyć ją modlitwą kardynała Godfriedem Danneelsa:

 

Panie, Boże nasz, błogosławimy Ci i dziękujemy, ponieważ stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, na swój obraz: stworzyłeś nas mężczyzną i kobietą, i zapraszasz nas do wzajemnej miłości radosnej i ożywiającej.

Błogosławiona jesteś za „tak”, które jest dla nas natchnieniem, za zaufanie i przebaczenie, które uzdalnia nas do obdarowywania, za Twoją obecność, która oświetla naszą relację w dniach dobrych i złych.

Wierny i wspaniałomyślny Boże, błagamy Cię: naucz nas każdego dnia odnawiać nasze zaangażowanie, odmładzać naszą miłość, umacniać naszą wierność, bądź z nami w chwilach zwątpienia, gdy temu co najlepsze w nas, grozi osłabienie lub załamanie, mianowicie nasze pragnienie życia dla siebie nawzajem i dawania życia.

Wszystkim małżonkom, wszystkim rodzinom udziel Panie darów jedności, płodności i wierności, Twojej radości na wieki.

Amen.

Kardynał Godfried Danneels

Modlimy się do Ciebie Panie, za małżeństwa cierpiące z powodu choroby, niezrozumienia, trudności materialnych… Modlimy się do Ciebie za…

(Określ łaskę, o którą prosisz)

Magnificat

Modlitwa o beatyfikację ks. Caffarela

Dodatkowy tekst wprowadzający w medytację

Życie sakramentem małżeństwa

„Czułość twojego męża, czułość twojej żony to znaki czułości Boga”

Źródło miłości chrześcijańskiej znajduje się w Bogu.

Źródłem miłości chrześcijańskiej nie jest serce ludzkości. Jest w Bogu. Dla małżonków, którzy chcą kochać, którzy chcą nauczyć się kochać coraz bardziej, jest tylko jedna dobra rada: szukajcie Boga, kochajcie Boga, łączcie się z Bogiem i oddajcie Mu całą przestrzeń.

Kto odłącza się od Boga, chociaż nie traci mocy kochania, porzuca jednak to, co najlepsze w swojej miłości. Z drugiej strony miłość rośnie wraz z miłością do Boga. Małżeńska wartość zjednoczenia, w sensie ludzkim i w sensie wiecznym, jest tyle warta ile zjednoczenie małżonków z Bogiem. Im bardziej otwierają się na kochającego Boga, tym bogatsza jest wymiana miłości między nimi.

Przed nimi otwierają się nieskończone perspektywy: ich miłość nigdy nie przestanie rosnąć, ponieważ mogą coraz szerzej otwierać się na dar Boży. Jeśli chcą, aby ich miłość była żywym płomieniem, coraz jaśniejszym, niech każdego dnia bardziej kochają Boga.

Większa miłość Boża niekoniecznie pociąga za sobą większą miłość małżeńską, ale jest źródłem obfitszej łaski, która daje chrześcijaninowi większą łatwość i siłę do wypełniania obowiązków, z których miłość małżeńska jest jednym z pierwszych.

To poprzez modlitwę i sakramenty małżonkowie czerpią ze źródeł łaski Bożej. Pokuta utrzymuje przejrzystość serc małżonków, a ta iskra ognia, którą Eucharystia wnosi do każdego człowieka, oświeca i pociesza życie małżeńskie. Jakże wspaniałego znaczenia nabiera spowiedź przed ślubem i komunia podczas Mszy św., która po niej następuje, gdy patrzymy na nie w tym świetle.

Upadek tak wielu miłości tłumaczy się zapomnieniem o tej fundamentalnej zasadzie, że dystansowanie się od Boga i grzeszenie przeciwko Niemu jest grzechem przeciwko miłości poprzez odcięcie się od źródła miłości. Odmówić siebie Bogu to odmówić współmałżonkowi chleba powszedniego: miłości. Osoba, która twierdzi, że ceni miłość, kłamie, kiedy Miłością gardzi.

Ojciec Henri Caffarel

Złota Obrączka, nr 2-3-4, lipiec 1945