Dziękujemy Beacie Furmanek-Koselskiej, naszej ekipowej siostrze, za przetłumaczenie filmów.
Wam wszystkim dziękujemy za udział w Nowennie.

Niech wstawiennictwo ks. Caffarela umacnia nas na drogach świętości.
Magnificat!
Helena i Paweł Kukołowiczowie
Para Odpowiedzialna Super-Regionu Polska – Europa Środkowa