18 września będziemy obchodzić 27 rocznicę śmierci ks. Caffarela. Proponujemy, aby w czasie nowenny codziennie zawalczyć o chwilę modlitwy i refleksji. Właśnie teraz, kiedy na początku roku formacyjnego, szkolnego, tego czasu najbardziej nam brakuje.
Na pewno w naszych sercach jest wiele intencji, które nosimy – zachęcamy do ich wzbudzenia. Warto pomodlić się za Kościół na świecie i w Polsce. Modlitwy potrzebuje wielu naszych bliskich np. Małgosia, która wraz z Joachimem byli pierwszymi odpowiedzialnymi za nasz Ruch w Polsce, Salome chora na mukowiscydozę wnuczka Teresy i Antoine, naszej pary strefy, czy Urszula córka Heleny i Pawła.

Zachęcamy do hojności serca…
Poniżej treść nowenny na każdy dzień autorstwa o. Jozue. Jak znajdziemy czas rano to damy sobie i Panu Bogu cały dzień na poruszenie serca i refleksję..

Pozostajemy w łączności modlitewnej Ania i Leszek

NOWENNA PRZED ROCZNICĄ ŚMIERCI KS. HENRI CAFFARELA 

9 IX – sobota
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Szeroko otwórz serce, czyniąc najprostsze akty miłości względem Ojca lub Syna lub względem Ducha Świętego albo względem całej Trójcy, a miłość Bożego Serca ogarnie Twoje serce. Otwórz także wyobraźnię, opróżniając ją ze wszystkiego, co w niej zalega. Możliwe, że wówczas pojawi się przed Tobą, w nieoczekiwanym blasku, jakaś postawa Chrystusa, jakiś wyraz Jego Oblicza. Otwórz w końcu i zmysłowość, a być może Bóg swoją łaską rozbudzi w niej żarliwość, chyba, że pozostawi ją ogołoconą, lecz ukojoną.

REFLEKSJA:
Nazwij co blokuje Cię wewnętrznie podczas modlitwy….

DZIAŁANIE:
Jałmużna czyli podziel się, wpłać, wesprzyj akcje charytatywną…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela

10 IX – niedziela
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Nie spinaj się, nie musisz się denerwować. Nie musisz próbować doświadczać, czuć. Po prostu uwierz i przylgnij. Święty, to człowiek, który centrum swojej istoty otworzył na napór Ducha, Bożej Mocy. Odtąd jest on już tylko przejściem. Przez owo przejście przenika i rozlewa się ta sama Moc, która unosi wszechświat ku jego spełnieniu i uświęceniu, kiedy Chrystus powróci w chwale, kiedy stworzy nowe niebo i nową ziemię dla oczyszczonej, uświęconej i przemienionej ludzkości.

REFLEKSJA:
Zastanów się, jak prawda o tym, że człowiek jest ciałem i duchem, wpływa na twoje życie…

DZIAŁANIE:
Wstąp dziś do kościoła na krótkie, osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela…

11 IX – poniedziałek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

To dobrze, że ubolewasz z powodu swoich niedoskonałości i uchybień: miłość nie może pogodzić się z tym, że nie była dostatecznie gorliwa i ofiarna. Ale litości! Nie oskarżaj się i nie kajaj przez cały czas, jaki spędzasz przy swoim Ojcu! W porze modlitwy nie zabraniaj swojemu Ojcu radości z posiadania dziecka, które kocha i któremu chce okazywać czułość. Znacznie bardziej niż grzechami ranisz Jego Serce, gdy nie pozwalasz Mu, aby rozproszył lęk twojej duszy, aby napełnił ją miłością, aby mógł zobaczyć, jak na Twojej twarzy rozkwita szczęście i aby wziął w posiadanie całe Twoje jestestwo, by go ukoić, rozwinąć, uświęcić.

REFLEKSJA:
Zastanów się jak wygląda twój rachunek sumienia…

DZIAŁANIE:
Wyznacz konkretną datę najbliżej spowiedzi…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

12 IX – wtorek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Proszę się przyjrzeć Bożej pedagogii. Ten, którego wszyscy potrzebują, a który sam nie potrzebuje nikogo, zechciał potrzebować ludzi, ponieważ ich kocha. Bóg potrzebuje ludzi. On nas zna i dobrze wie, że jest to najlepszy sposób, aby wydobyć z nas to, co najcenniejsze, aby nas wyprowadzić na najwyższe szczyty.

REFLEKSJA:
Zastanów się czy znasz sposoby jakimi Bóg Cię wychowuje…

DZIAŁANIE:
Wyślij do trzech osób sms-em fragment Pisma Świętego, który uważasz, że ta osoba dziś potrzebuje…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarella….

13 IX – środa
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Chrześcijanin to ktoś, kto znalazł taką Osobę. Zawiązuje się między nimi trwała więź, a chrześcijanin ochoczo oddaje swoje życie Innemu. Zna swojego towarzysza, któremu zawierzył, i który ocala go od samego siebie. I to dla własnego dobra służy sprawie Innego, a nie własnym interesom.

REFLEKSJA:
Zastanów się czy w ostatnim czasie ofiarowałeś dobrowolnie Panu Bogu coś, co Cię kosztowało, co było dla ciebie trudne…

DZIAŁANIE:
Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=4c4wjPkkpD4

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarella….

14 IX – czwartek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Święci zaszli daleko w miłości, ponieważ najpierw zaszli daleko w poszukiwaniu wiedzy. Są zakochani w Chrystusie tak, jak kochankowie. Są ciekawi Jego: a poprzez Jego słowa – poprzez ton jego głosu, powiedziałbym – poprzez Jego gesty, które znamy dzięki Ewangelii, mogą odkryć Jego duszę. Poszukują Go także w modlitwie, skrupulatnie i cierpliwie. A także w życiu. Bez wątpienia nie byliby Świętymi gdyby nie posiadali umiejętności słuchania

REFLEKSJA:
Zastanów się kogo w swoim najbliższym otoczeniu nazwałbyś „świętym”…

DZIAŁANIE:
Zrób sobie dodatkowy post przez wyrzeczenie się w tym dniu czegoś, co szczególnie lubisz.

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

15 IX – piątek
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Nie wystarczy jednak słuchać słowa — „…błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je’? (Lk 11, 28). radują się nim, żywią się nim, unoszą je ze sobą, jak Maryja Dziecię w Niej poczęte, które było Słowem substancjalnym. Poprzez swą Matkę Jezus uświęcał tych, których Ona spotykała; sprawił, że Jan Chrzciciel zadrżał z radości w łonie Elżbiety. I tak samo chce czynić poprzez nas.

REFLEKSJA:
Zastanów się co usłyszałeś od Boga na osobistej modlitwie w ostatnim czasie…

DZIAŁANIE:
Policz ile razy dziś podziękowałeś, a ile razy przepraszałeś…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

16 IX – sobota
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Właściwie dużo par żyje pomiędzy dwoma ekstremami: porażką i wielkim sukcesem. Miłość jest w nich zarówno ubóstwem jak i bogactwem, sukcesem i porażką. Taka miłość stanowi cenną pomoc by dojść do Boga. Taki związek składa się z radości i łez, starań, poświęceń i modlitw, z rozczarowań i nadziei, darów i przebaczenia. Łaska zamieszkuje związek, w którym tak wiele od siebie otrzymujemy, i tyle cierpimy przez siebie i dla siebie. Łaska zamieszkuje tam i „pracuje” nad doprowadzeniem każdego do spotkania z żywym Chrystusem.

REFLEKSJA:
Zastanów się co było Twoimi największymi sukcesami i porażkami w małżeństwie…

DZIAŁANIE:
Zaskocz czymś przyjemnym swojego współmałżonka…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

17 IX – niedziela
SŁOWA KS. CAFFARELA:

Gdy mówi się o świętości małżonków, przypominają się słowa Chrystusa: “Drzewo będzie sądzone po swoich owocach”, nie po piękności, ale po owocach. Gdy Bóg przedstawia nam tego, którego chce zrobić ojcem wszystkich świętych – Abrahama, pokazuje mu gwiazdy na niebie mówiąc: “To jest Twoje potomstwo”. “Twoja świętość, to będzie twoja płodność”. To jest coś nowego w Kościele, nie chodzi o to, by kultywować swoją piękność, ale o to, by uczestniczyć w ewolucji stworzenia, która zmierza do swego celu.

REFLEKSJA:
Zastanów się co dla ciebie znaczy że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski…

DZIAŁANIE:
Dowiedz się czegoś więcej o dzisiejszym franciszkańskim święcie stygmatów św. Franciszka…

MODLITWA:
Pomódl się dziesiątką różańca w int. beatyfikacji ks. Caffarela….

18 IX – poniedziałek

Pomódl się modlitwą o beatyfikacje ks. Caffarela. Uczestnicz w tym dniu w Eucharystii w intencji Equipes Notre Dame.