Strona główna nowewydarzenia Rekolekcje – Maryja, Królowa Rodzin przewodniczką małżonków.

Rekolekcje – Maryja, Królowa Rodzin przewodniczką małżonków.

Maryja, Królowa Rodzin przewodniczką małżonków
(modlitwa “Magnificat” Najświętszej Maryi Dziewicy wskazówką dla relacji małżeńskich)

ks. Jan Bernard Bocian SVD, koordynator Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Werbistów w Pieniężnie

Nasze spotkanie rekolekcyjne pragnę poświęcić rozważaniu treści hymnu “Magnificat”, nie tyle jako wyłącznie modlitwy uwielbienia, ale – nade wszystko – jako Maryjnego pouczenia skierowanego do osób pragnących w świadomy sposób przeżywać swe małżeństwo jako drogę do świętości. Słowa, którymi Maryja zwraca się do Boga, będąc wyrazem Jej relacji ze Stwórcą, poprzez analogię i alegorię, mogą stać się wskazówką do właściwego kształtowania relacji pomiędzy małżonkami. Relacje Maryi i Boga siłą rzeczy jawią się przed nami jako relacje międzyosobowe (wszakże tak Maryja-człowiek jak i Bóg to osoby). Skoro zaś ludzie stworzeni zostali na obraz i podobieństwo Boga to relacje międzyludzkie również niosą w sobie obraz i podobieństwo relacji Boga z człowiekiem.

Tak więc “Magnificat” ma się stać dla nas nie tylko codziennie odmawianym hymnem uwielbienia Stwórcy, lecz również pouczeniem Maryi-Matki skierowanym do nas, Jej dzieci.

Rekolekcje z opieką dla dzieci.

Rekolekcje odbędą się Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim k. Torunia

ul. Jagiellońska 2, 87-152 Łubianka

https://www.youtube.com/watch?v=4gCi_iDi4Bc

 

Zarejestruj się 

Data

01 - 03 październik 2021

Czas

Cały dzień

Lokalizacja

Zamek Bierzgłowski
Zamek Bierzgłowski, 87-152 Zamek Bierzgłowski k/Torunia

Organizator

Rekolekcje
Email
rekolekcje@end.org.pl
Kod QR
Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: