W dniu 7 października 2017 roku z inicjatywy Moniki i Marcina Konopków – Pary Sektora Dolnośląskiego – odbyła się sesja dla Par Odpowiedzialnych. Było to szczególne spotkanie, ponieważ po raz pierwszy odbyło się w Legnicy, w parafii św. Jacka.
Spotkanie rozpoczęło się po godz.9:00. Po krótkiej modlitwie i zawiązaniu wspólnoty, każda z Par Odpowiedzialnych przedstawiła swoją ekipę, prezentując również jej zdjęcie. Pragniemy dodać, że w tym dniu w kościele powszechnym była zaplanowana akcja “Różaniec do granic”. W odpowiedzi i łączności duchowej nasz Ruch odmówił część radosną Różańca Świętego wraz z rozważaniami, wplatając poszczególne dziesiątki w plan spotkania.

O korzeniach i charyzmacie END opowiadali nam Ewa i Bogusław Karolewscy. Monika i Marcin Konopkowie przedstawili strukturę i międzynarodowość Ruchu, omówili spotkanie Ekipy, a także rolę sprawozdania ze spotkania Ekipy i kwestię komunikacji w Sektorze. Rolę Pary Odpowiedzialnej nakreślili Urszula i Władysław Sikorscy, natomiast  Pary Łącznikowej – Joanna i Piotr Boberowie. Ojciec Jozue Szymański przedstawił z kolei rolę Doradcy Duchowego.
Po obiedzie została odprawiona Eucharystia, wzbogacona o oprawę muzyczną oraz rozważania Cataliny Rivas o tajemnicy Mszy św. Po Mszy, proboszcz parafii św. Jacka ks. Andrzej Ziombra przybliżył nam historię Wydarzenia Eucharystycznego, mającego miejsce w tym kościele przed kilkoma laty. Ks. Andrzej bardzo mocno zaznaczył rolę małżeństw i rodzin w świecie. Zaapelował, by zaprzestać ” zabawy w chrześcijaństwo ” i brać się do roboty, gdyż w nas jest nadzieja.
Na koniec, w poszczególnych grupach łącznikowych wraz z Parami Łącznikowymi, dzieliliśmy się mocnymi i słabymi stronami naszych ekip.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Parom, które przyczyniły się do zorganizowania tej sesji. Dziękujemy za przybycie wszystkim, bez których to spotkanie nie byłoby takie udane. Dziękujemy Monice i Marcinowi za pomysł i natchnienie zorganizowania i przeprowadzenia spotkania w Legnicy, gdyż był to dla nas piękny gest wyjścia do rodzin spoza Wrocławia. Dziękujemy szczególnie za przemiłą atmosferę, bo dzięki takim spotkaniom uświadamiamy sobie, czym jest Ruch END, jak ważne jest bycie razem i
wspieranie się na drodze do świętości małżeństw.

Alicja i Piotr Zych z Polkowic