_DFK6893Bóg wybrał Mu piękny czas, aby przyszedł do Jego domu – 6 sierpnia 2016 roku – święto Przemienienia Pańskiego. Jego życie zostało przemienione. Wierzymy mocno, że już cieszy się Świętych Obcowaniem. Jego pasją i pragnieniem było podejmowanie działań, aby małżonkowie dążyli do świętości. Sam zresztą taki był, Jego czułe i pokorne serce zapisze się na zawsze w naszej pamięci. Dziękujemy Księdzu Andrzejowi za piękny przykład życia zakonnego i kapłańskiego jako misjonarza Świętej Rodziny.

Jego wierność, pokora i posłuszeństwo oraz zawsze pogodne oblicze były wpisane w Jego osobowość. Dziękujemy Księdzu Andrzejowi za prowadzenie rekolekcji dla naszego Ruchu Equipes Notre- Dame. Z wielką miłością prowadził małżonków drogą świętości, stawiając za wzór błogosławionych małżonków Luigi i Marię Beltrame Quattrocchi. Nasz ostatni kontakt z księdzem Andrzejem miał miejsce 28 lipca tego roku. Przeżywaliśmy wraz z papieżem Franciszkiem dziękczynną Mszę Świętą Jubileuszową 1050-lecia Chrztu Polski na Jasnej Górze. Wysłaliśmy do Niego pozdrowienia od stóp Matki Bożej wraz z zapewnieniem o modlitwie w Jego intencji. Szybko odpowiedział: „Jestem nawrócony duchowo. Chwała Panu”. Tylko tyle – ale jakże głębokie słowa.
Dziękujemy Księdzu Andrzejowi za Jego ojcowskie, pełne miłości i ufności serce, szczególnie dla tych, którzy zostali dotknięci cierpieniem.
Naszą wdzięczność pragniemy okazać Mu naszą modlitwą.
„Panie – nic go nie odłączyło od Twojej miłości
On wszystko czynił dla Ciebie i człowieka . . .
Pokornie więc prosimy:
Postaw go po swej prawej stronie
Daj mu Królestwo Ojca
Coś mu od założenia świata przygotował”.

Małgorzata i Joachim