Bóg się rodzi!
Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu 23.01.2011 o godz. 11.30 rozpoczęliśmy radosne spotkanie opłatkowe w sektorze wielkopolskim.
Zostaliśmy ciepło i serdecznie powitani przez gospodarza parafii, którym jest Ksiądz Proboszcz Kazimierz Wencel.
Po Mszy św udaliśmy się do pobliskiej szkoły, gdzie, zaproszeni na poczęstunek, dalej świętowaliśmy dzieląc się opłatkiem, składając sobie życzenia, rozmawiając z przyjaciółmi.

Niespodzianką było przedstawienie pt. „Wigilijny paradoks” przygotowane przez aktorów, którymi byli Ksiądz Wikariusz Tomasz, osoby z ekipy z Ostroroga oraz osoby z ich rodzin.
Humorystyczny spektakl, zmuszający do refleksji nad tym jak przygotowaliśmy się do Bożego Narodzenia, został nagrodzony gromkimi brawami!!!
Podczas takich spotkań – serce rośnie! Są na nich obecni wszyscy, którzy mogą być.
Dziękujemy Księdzu Kazimierzowi za gościnę, ekipie z Ostroroga za włączenie się w Liturgię Słowa oraz przygotowanie spotkania, aktorom za przedstawienie, Księdzu Grzegorzowi za koncelebrę Mszy św w intencji małżeństw i rodzin z END- na którego zawsze możemy liczyć oraz wszystkim za liczny udział!
Iza i Andrzej

Galeria zdjęć