Kochani Małżonkowie
i Doradcy Duchowi

Mając jeszcze w pamięci chwile, które dane nam było wspólnie z Wami przeżywać w czasie pielgrzymki END w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie Siekierkach, wdzięczni jesteśmy Bogu za dar zetknięcia z Ruchem Equipes Notre-Dame. Jest to dla nas wielka łaska nieustannej Miłości Bożej, jaką doświadczamy i którą pragniemy nieustannie przyjmować.

Stajemy przed Wami i przed całym Ruchem w duchu pokory i miłości, aby wyrazić nasze oddanie dla Ruchu END. Świadomi naszych słabości i ograniczeń pragniemy służyć parom małżeńskim, byśmy mogli w pełni zarówno realizować wszystkie elementy życia chrześcijańskiego i świadczyć o Bożej Miłości, jak też przeżywać Sakrament Małżeństwa.

Na powierzoną nam służbę odpowiedzieliśmy “TAK”, ponieważ wiemy, że nie będziemy sami. Powołanie to odbieramy jako dar pochodzący od Pana, poddajemy się łasce tego daru, a Panu powierzamy uczynienie z nas pokornych sług.

Odczytujemy to jako pełne miłości spojrzenie Boga na nas i na nasze małżeństwo, ale również czujemy się wezwani do większej Miłości, bowiem pierwszym pytaniem jakie stawia przed nami Bóg przed powierzeniem nam odpowiedzialności, to pytanie o miłość. Miłość względem Pana, względem braci i sióstr, miłość względem Kościoła – miłość coraz większa, rozwijająca się, wydająca owoce.

Pan Bóg powierzając nam odpowiedzialność zaprasza nas do poznawania siebie w prawdzie, do rozwijania zdolności potrzebnych nam w wychodzeniu ku innym ludziom. Wskazuje na potrzebę słuchania innych i uczenia się od nich oraz otwierania się w pełni na działanie Jego Słowa i odważnego dawania się tym, którzy nas potrzebują.

Pociesza nas fakt, że Chrystus potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe. Mamy ufność, że wraz ze spojrzeniem miłości, którym jest to wezwanie i przy wytrwałej naszej współpracy, Pan Bóg wzbudzi w nas i pozwoli wzrastać “darom”, które nam powierzył, abyśmy się nimi dzielili.

Odpowiedzialność przyjmujemy sercem człowieka ubogiego i maluczkiego, w akcie wiary i zaufania słowom Jezusa:

Jak mnie Ojciec posłał, tak i Ja was posyłam

(J 20, 21)

Idźcie, Jestem z Wami!

(Mt 28, 19-20)

a w naszym posługiwaniu chcemy być wierni charyzmatowi zawartemu w pierwotnej myśli Ojca Założyciela – Henri Caffarela.

Pragniemy nieustannie czerpać ze źródła, jakim jest Eucharystia i codzienna modlitwa, aby w Bogu znaleźć potrzebne łaski w odpowiedzi na posługę, która została nam powierzona.

Zapewniamy Was o naszej modlitwie, jednocześnie w duchu miłości i wiernej przyjaźni prosząc o modlitwę w intencji wszystkich par podejmujących posługę oraz rozwoju Ruchu w Polsce i na całym świecie.

Niech Pan Jezus nam wszystkim błogosławi, a Maryja wyprasza potrzebne łaski.

Pozostający w miłości i modlitwie Maria i Leszek.