W sobotę 8 czerwca 2019 r. w Łomży na jednodniowej pielgrzymce spotkały się małżeństwa i doradcy duchowi z Regionu 2 Equipes Notre Dame. Miejsce pielgrzymki – Katedra Łomżyńska – nie zostało wybrane przypadkowo. Późnogotycki kościół p.w. św. Michała Archanioła to nie tylko najcenniejszy zabytek Łomży i jeden z najstarszych kościołów w województwie podlaskim, ale także miejsce żywego kultu Matki Bożej, związanego z XVI-wiecznym obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości, którego koronacji dokonał w 1991 roku ojciec św. Jan Paweł II.

W Pielgrzymce uczestniczyło ponad 350 osób dorosłych wraz z ok. 80 dzieci. W gronie uczestników spotkania były liczne małżeństwa nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Specjalnymi gośćmi pielgrzymki było francuskie małżeństwo Thérèse i Antoine Leclerc, pełniące w Ruchu END posługę Pary Strefy Europy Środkowej. Ich obecność była wyrazem łączności małżeństw i ekip z Regionu 2 z ogólnoświatowym ruchem duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame. Pielgrzymka była też okazją do podsumowania pierwszych czterech lat funkcjonowania Regionu 2, stanowiącego część Super Regionu Polska-Europa Środkowa.

Od godz. 9.00 w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich (CKSK), usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie katedry, funkcjonowała pielgrzymkowa recepcja, w ramach której uczestnicy spotkania otrzymywali broszurę „Niezbędnik Pielgrzyma” i przydział do jednej z grup dzielenia; można też było przekazać (na czas do mszy św.) dzieci opiekunkom. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.45 w sali widowiskowej CKSK. Pielgrzymów przywitali: Katarzyna i Marek Rymsza – para odpowiedzialna Regionu 2 oraz Halina i Kazimierz Łupińscy – para odpowiedzialna Sektora Podlaskiego, który współtworzą ekipy z Łomży, Grajewa i innych miejscowości z tej części Polski. Andrzej Garlicki z pierwszej ekipy łomżyńskiej, a zarazem wiceprezydent Łomży, odczytał list od Prezydenta miasta Mariusza Chrzanowskiego; na rozpoczęciu spotkania obecny był biskup łomżyński ks. Janusz Stepnowski. Na sesji głos w formie osobistych świadectw zabrali: para strefy Thérèse i Antoine Leclerc oraz Helena i Paweł Kukołowiczowie – para odpowiedzialna Super Regionu Polska-Europa Środkowa, a także ks. Krzysztof Małachowski, który przybliżył szczegóły swego spotkania przed laty z ks. Henry Caffarelem oraz podzielił się refleksją na temat potrzeby adoracji Najświętszego Sakramentu.

Modlitewna część spotkania miała miejsce w katedrze. Składały się na nią półgodzinna Adoracja oraz Eucharystia, która rozpoczęła się punktualnie w południe jako kulminacyjny punkt pielgrzymki. Msza św., której oprawę muzyczną zapewnił zespół z Przasnysza, była koncelebrowana przez 19 kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Janusza Stepnowskiego. Po komunii św. nastąpiło uroczyste przekazanie posług. Nową parą odpowiedzialną Regionu 2 zostali Beata i Marcin Pińkowscy, nową parą odpowiedzialną Sektora Mazowieckiego B – Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie, a parą łącznikową dla ekip łotewskich – Baiba i Dainis Stikuts.

Po Eucharystii był czas na obiad, po którym powtórnie można było przekazać dzieci opiekunkom. Spotkanie kontynuowano w sali widowiskowej CKSK. Poobiednia sesja wspólna poświęcona była Budowaniu wspólnoty END w Regionie 2. Katarzyna i Marek Rymsza podsumowali cztery lata pełnienia posługi pary Regionu 2; swoimi doświadczeniami podzielili się też kończący posługiwanie w Ekipie Regionu 2: Dorota i Stefan Pomorscy, odpowiedzialni za organizację rekolekcji oraz doradca duchowy o. Dezyderiusz Pol OFM. Dzielenie się doświadczeniami obejmowało głównie aspekty duchowe, takie jak towarzyszenie w rozwoju czy osobiste wzrastanie dzięki pełnieniu posługi, gdyż informacje statystyczne ilustrujące rozwój Ruchu END w Regionie 2 zawarte zostały w pielgrzymkowej broszurze.

Na zakończenie sesji Beata i Marcin Pińkowscy przedstawili Ekipę Regionu 2 w nowym składzie. Współtworzyć ją będą pary sektorów z Regionu 2: Halina i Kazimierz Łupińscy (Sektor Podlaski), Katarzyna i Tadeusz Kamińscy (Sektor Mazowiecki A), Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie (Sektor Mazowiecki B), Hanna i Józef Błazińscy (Sektor Łódzki), Viktoria i Dmytro Demedyuk (para łącznikowa w Pre-sektorze Ukraińskim); utrzymywana będzie łączność z ekipami na Łotwie przez współpracę z Baibą i Dainisem Stikuts. Za rekolekcje w Regionie 2 odpowiadać będą Janina i Janusz Jarnutowscy z Zambrowa, a doradcą duchowym Ekipy Regionu został o. Stanisław Kosiorowski MIC, proboszcz w parafii p.w. Matki Bożej z Lourdes na warszawskiej Pradze. Ponadto za formację par pilotujących odpowiedzialni będą Beata i Piotr Michalscy, pełniący do pielgrzymki posługę pary odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego B. W skład ekipy Regionu 2 wchodzi też Alina i Maksim Ugoricz, para odpowiedzialna Sektora Białoruskiego, ale tylko do 7 września br., kiedy to w Mińsku – na spotkaniu z okazji 15-lecia rozwoju Ruchu END na Białorusi – Sektor Białoruski stanie się Regionem.

Bezpośrednio po sesji miało miejsce dzielenie w kilkudziesięciu równoległych grupach mieszanych. Dzielenie ogniskowało się wokół pytań: (1) Kim jest kapłan-doradca duchowy dla małżeństw z mojej ekipy podstawowej?, (2) Czy poznając się wzajemnie, budujemy w naszych ekipach relacje z kapłanami, które są formą wsparcia także dla nich? Temat dzielenia nawiązywał do ważnego, a trochę niedocenianego elementu charyzmatu END. Jak podkreślał założyciel ruchu ks. Henry Caffarel, ekipy, tworząc ruch duchowości małżeńskiej, są zarazem miejscem spotkania dwóch sakramentów: małżeństwa i kapłaństwa. Towarzyszenie ekipom to jedna z form kapłańskiego posługiwania wiernym w Kościele, ale spotkanie sakramentów oznacza także budowanie relacji partnerskich, gdzie nie tylko ksiądz jest wsparciem dla małżeństw, ale i małżeństwa są wsparciem dla księży. Warto takie relacje w ekipach budować!

Pielgrzymkę zakończyło wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego i Magnificat oraz błogosławieństwo kapłanów-doradców duchowych ekip. Bezpośrednio po pielgrzymce odbyło się jeszcze spotkanie Ekipy Super Regionu Polska – Europa Centralna z parą odpowiedzialną strefy Thérèse i Antoine Leclerc.

W zgodnych opiniach wielu uczestniczących w pielgrzymce małżeństw, spotkanie w Łomży było ożywczym wydarzeniem i dla poszczególnych par, i całej wspólnoty Regionu 2. Pielgrzymka była doświadczeniem łączności z Ruchem END, zwłaszcza dla małżeństw z Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Wspólnotowa modlitwa za wszystkie małżeństwa kończące i podejmujące posługi była wyrazem naszej jedności w wierze i unaoczniła, jak ważnym jest, aby przekazywanie posługi pary regionu miało miejsce w obecności całej wspólnoty regionu. Wszystkich podbudowała atmosfera otwartości i przyjaźni oraz gościnność par podlaskich. Pielgrzymka pokazała, że jesteśmy żywym ruchem w Kościele, dającym świadectwo odkrywania i praktykowania na co dzień chrześcijańskiej duchowości małżeńskiej.– Ekipa Regionu 2
– Foto Kazimierz Łupiński