Latvijā darbību sāk starptautiska ģimeņu kustība “Equipes Notre-Dame”

(tekst w j.polskim w dalszej części wpisu)

Svētdien, 4. martā, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā astoņi laulātie pāri no Latvijas saņēma starptautiskās kustības “Equipes Notre-Dame” Hartu un salika solījumu uz gadu, apsolot šo laiku palikt kustībā un sekot tās piedāvātajam formācijas ceļam. Tas bija arī oficiāls šīs kustības darbības sākums Latvijā.

Kā homīlijas laikā sacīja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, aptuveni pirms gada viņu uzrunāja kustības pārstāvji, kas ir atbildīgi par mūsu reģionu, un lūdza svētību darbības uzsākšanai Latvijā. Viņš arī uzsvēra, ka latviski šīs kustības nosaukums tiek tulkots kā Dievmātes komandas, bet vārdu “equipe” ir grūti pārtulkot. Viņš piedāvāja šīs komandas dēvēt arī par “Dievmātes specvienībām pasaulē”, jo tām ir būtiska loma garīgajā cīņā par ģimeņu saglabāšanu mūsdienu pasaulē.

Kustības aizsākumi meklējami 1939. gadā Francijā, kad priesterim Anrī Kafarelam četri laulātie pāri sacīja, ka vēlas darīt kaut ko ģimeņu un Dieva valstības labā. Priesteris neko konkrētu uzreiz ieteikt nevarēja, bet piedāvāja kopā lūgties. Pirmā tikšanās notika Parīzē 1939. gada 25. februārī. 1947. gada 8. decembrī tika pieņemta kustības Harta, kas ir kustības dibināšanas akts. Šodien kustība darbojas 80 pasaules valstīs un tajā ir iesaistīti 150 000 pāru un 8000 garīdznieku, kas darbojas 13 000 komandās, jo kustības pamatā ir lūgšanu un formācijas tikšanās nelielās grupās jeb komandās, ko veido 5 līdz 7 pāri un garīdznieks.

Kā pastāstīja viena no kustības pārstāvēm Latvijā Baiba Stikute, Latvijā ir izveidotas divas komandas jeb grupas, kas tiekas reizi mēnesī, lai kopā lūgtos, dalītos un ietu formācijas ceļu. Viņa arī paskaidroja, ka kustības mērķis ir piedāvāt laulātajiem iespēju augt svētumā savā aicinājumā. “Tā nav aktivitāšu kustība, bet gan drīzāk palīdzība laulātajiem pašiem, lai viņi pēc tam var kalpot citiem, iespējams, citu organizāciju ietvaros,” skaidroja B. Stikute. Lai arī abi ar vīru, kas ir pastāvīgais diakons Dainis Stikuts, aktīvi kalpo Baznīcā Latvijā, jaunā kustība ir iespēja augt pašiem, un līdz šim šāda piedāvājuma Latvijas Baznīcā nav bijis, uzskata B. Stikute. “Jau šī gada laikā vien daudz guvām.”

Lai arī kustības redzamā daļa ir ikmēneša tikšanās komandā, kustības dalībniekiem jāievēro vēl vairāki tā dēvētie piepūles punkti: uzcītīgi ieklausīties Dieva Vārdā; ik dienas veltīt noteiktu laiku, lai patiesi sastaptos ar Kungu (klusā lūgšana); ik dienas vīram un sievai satikties laulāto lūgšanā (un, ja iespējams arī kopā ar bērniem ģimenes lūgšanā); ik mēnesi atrast laiku patiesam laulāto dialogam Kunga klātbūtnē (pienākums apsēsties); izveidot sev dzīves regulu, kas ir aicinājums strādāt ar sevi un atklāt patiesību par to, kas mēs esam; ik gadu veltīt laiku, lai nostātos Kunga priekšā (ja iespējams, abiem laulātajiem kopā) rekolekcijās, kas mums palīdz pārdomāt un organizēt savu dzīvi Viņa klātbūtnē.

Par kustību jau tagad interesi ir izrādījuši arī citi pāri, tāpēc rudenī sāksies formācija vēl jaunām grupām. Jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Stikuti (29247313) vai Daini Stikutu (29158076). Informācija pieejama arī mājaslapā: www.equipes-notre-dame.lv.

LRKB IC; FOTO: “Equipes Notre-Dame”

link do zdjęć i nagranie z przyjęcia karty END:

http://equipes-notre-dame.lv/Galerija/

Na Łotwie swoją działalność rozpoczyna międzynarodowy ruch małżeński „Equipes Notre-Dame” 

(tłumaczenie z artykułu na stronie Centrum informacji Kościoła rzymsko-katolickiego na Łotwie CI KRKŁ (LRKB IC , www.katolis.lv ) z 6.03.2018.)

W niedzielę, 4 marca w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Rydze osiem par małżeńskich z Łotwy przyjęło Kartę międzynarodoweho Ruchu małżeńskiego „Equipes Notre-Dame”  i złożyły śluby na rok, obiecując wiernie uczestniczyć w formacji proponowanej przez Ruch (dziewiąta para przyjęła Kartę  dzień wcześniej przez Skype, ponieważ uzcestniczy w formacji będąc w Danii). To wydzrzenie stało oficjalnym początkiem działalności Ruchu Equipes Notre-Dame na Łotwie.

W homilii arcybiskup- metropolita ryski J. E. Zbigniew Stankiewicz powiedział, że rok temu do niego przybyli przedstawiciele z Ruchu END, odpowiedzialni za ten Region, i prosili o błogosławieństwo dla rozpoczęcia działalności Ruchu na terenie Łotwy. Ekscelencja również podkreślił, że w języku łotewskim nazwę ruchu Ekipes Notre-Dame jet trudno przetłumaczyć i, że poszczególne ekipy zostały nazywane zespołami Matki Bożej (łot. „Dievmątes komandas”), co w języku łotewskim mocno podkręśla specjąlną jednostkę. Arcybiskup zaproponował te ekipy nazywać „Specjalnymi jednostkami (siłami) Matki Bożej” w świecie, bo małżonkowie w tych ekipach mają przeogrome znaczenie w walce duchowej, której celem jest ochrona życia rodzinnego i małżeńskiego na tym świecie.

Jak opowiadała jedna z członków Ruchu na Łotwie Baiba Stikute, na Łotwie powstały dwie ekipy, które spotykają się raz w miesiącu, aby razem się modlić, dzielić się swoim życiem i życiem duchowymi oraz razem iść drogą formacji. Ona również wyjaśniła, że celem Ruchu jest zaproponować i dać małżeństwom możliwość razem udoskonalić się w świętości i swoim powołaniu. „To nie ruch różnych akcji, ale raczej jest drogą pomocy dla samych małżonków, aby oni później mogli służyć innym, możliwe nawet w strukturach i wspólnotach rodzinnych”, mówiła Baiba Stikute. Mimo, że obaj z mężem Dainisem Stikuts’em (Dainis Stikuts), który jest stałym diakonem, aktywnie działają w kościele na Łotwie, Ruch na Łotwie jest możliwością wzrostu dla nich samych i do tej pory, jak uważa Baiba, na Łowie takiej propozycji nigdy nie było. „Już w ciągu tego roku formacyjnego uzyskaliśmy dla siebie bardzo dużo”.

Mimo, że zewnętrzną częścią Ruchu jest comiesięczne spotkanie małżonków w ekipie, członkowie Ruchu mają za obowiązek wcielić w życie tak zwane  punkty wysiłku: słuchanie Słowa Bożego; codziennie się starać, żeby móc spotkać się z Panem w modlitwie osobistej; codzienne spotkanie męż i zony na wspólnej modlitwie małżeńskiej (i, jeśli to możliwe, razem z dziecmi na modlitwie rodzinnej); co miesiąc znaleźć czas na dialog małżeński w obecności Pana (obowiązek zasiadania); wprowadzić regułę życia, co jest powołaniem pracy nad sobą, żeby lepiej poznać prawdę o sobie; raz w roku stanąć przed obliczem Pana w rekolekcjach (jeśli jest możliwe, obaj małżonkowie razem), co nam pomoże przemyśleć i zorganizować swoje życie w Jego obecności.

Zainteresowanie Ruchem już wykazało  sporo małżeństw, dlatego w jesieniu formację rozpoczną nowe ekipy.

Informacja i kontakt z parą odpowiedzialną: Baiba Stikute (tel. +37129247313) i Dainis Stikuts (tel. +37129158076). Informacja na stronie internetowej: www.equipes-notre-dame.lv

link do zdjęć i nagranie z przyjęcia karty END: http://equipes-notre-dame.lv/Galerija/