Data                   Wydarzenie                                             Miejsce                                     Organizatorzy
07,09.2019       Rozpoczęcie roku formacyjnego             P-ń, Os. B.Chrobrego                        A4, A6
19.10.2019       Spotkanie różańcowe                              Suchy Las                                          A2, A11
07.12.2019       Święto Karty                                            P-ń, Forteczna                                    A8, A9
11.01.2020        Zabawa karnawałowa                             Duszniki                                             Sektor C
12.01.2020        Spotkanie Opłatkowe                             P-ń, Naramowice 2                             A1, A7
07.03.2020        Wielkopostny Dzień Skupienia               P-ń, Łazarz                                         A3, A10
09.05.2020        Zawody wędkarskie                                Czapnica                                            A2, A5
30.05.2020        Rajd po Ostrowie Tumskim                     Poznań                                               Sektor B
20.06.2020        Pielgrzymka i zakończenie
                          Roku Formacyjnego                                Brdów k/Izbicy Kujawskiej                  Region 1