wielun

Rok formacyjny rozpoczęliśmy we wrześniu 2015 wspólną Eucharystię z przedstawicielami rodzin z Domowego Kościoła. Na zakończenie tej Eucharystii świadectwo uczestnictwa w Ruchu dało małżeństwo z END oraz z DK. Pomysł, aby wspólnie z Domowym Kościołem przeżywać rozpoczęcie roku wyszedł od opiekuna duchowego jednej z ekip wieluńskich. Święto Karty END członkowie obu ekip wieluńskich obchodzili w dniu 12 grudnia 2015 roku włączając się w ogólną Eucharystię odprawianą dla wszystkich parafian w kościele św. Barbary w Wieluniu. Po Eucharystii odbyła się wspólna agapa dwóch ekip wraz z kapłanami, po zakończeniu której od 21:00 do 22:00 przeżywaliśmy adorację Najświętszego Sakramentu w Kościele. Wspólnota END spotkała się również na Noworocznej Adoracji 2016 roku, w Kościele Sióstr Bernardynek od 22:00 do 23:00 w nocy, a następnie w dniu 10 stycznia 2016 roku, w tym samym Kościele, uczestniczyliśmy we wspólnym kolędowaniu obu Ekip poprzedzonym Eucharystią i zakończonym wspólną agapą. Obecnie przygotowujemy się duchowo do organizacji Wielkopostnego Dnia Skupienia END wspólnego z ekipami łódzkimi, planowanego na dzień 5 marca 2016 roku o godzinie 15:00.

Władzia i Włodek Sygulscy
para odpowiedzialna 1 ekipy wieluńskiej