Kochani małżonkowie i kapłani wszyscy, którzy modlicie się i pościcie
za naszą córkę Marysię.
Wasza modlitwa jest ogromnym wsparciem dla Marysi, Bartka
i całej naszej rodziny.
W Waszej życzliwości, dobroci i miłości widzimy oblicze Boga we
wspólnocie oraz ludziach wierzących. Jesteśmy wzruszeni zaangażowaniem
modlitewnym, słowem i często czynem. Dziękując Bogu modlimy się za
wszystkich, którzy łączą się z Nami aby Bóg wynagrodził wzrostem
wiary i miłości w każdym z Was.
Dzięki Waszym modlitwą już w piątek przyjął nas profesor w Warszawie,
który zajmuje się leczeniem czerniaka złośliwego i dzięki jego
życzliwości Marysia będzie miała operację 16-04 ( w tą środę )
w Warszawie. 15-04 będzie miała diagnostykę od której będzie zależał
zakres operacji oraz dalszego leczenia.
W dalszym ciągu prosimy o modlitwę w tym dniu szczególnie za lekarzy,
specjalistów i profesora który będzie wykonywał tą operację.
Bóg zapłać za wszystko
Ania i Romek Kobiałkowie