Kochani małżonkowie tworzący ekipy, już po raz szósty odpowiedzieliśmy na zaproszenie kapłana, by włączyć się w program “przygotowania bliższego do małżeństwa” realizowany w naszej parafii dla młodzieży drugiej klasy szkoły średniej i starszej. Razem z małżonkami naszej ekipy Iloną i Tadeuszem, Anią i Andrzejem, Marią i Leszkiem oraz jeszcze dwoma innymi małżeństwami stajemy przed tymi młodymi ludźmi, by zaświadczyć o pięknie miłości małżeńskiej. Każde z nas omawiając inny temat przede wszystkim świadczy o tym wspaniałym planie jaki Bóg ma dla pary ludzkiej. Świadczy o swoim życiu sakramentalnym, o poszukiwaniu Boga w swoim życiu, o budowaniu jedności  małżeńskiej na wzór Trójcy Świętej. Świadectwo  dajemy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, udziału w Liturgii Słowa w czasie Eucharystii oraz podczas spotkania w grupach.
Drodzy małżonkowie ekip, każdy kto może niech przygotowuje się do takich, czy innych zadań w Kościele. Bądźcie gotowi i nie odmawiajcie kapłanom wsparcia w ich misji przewodników duchowych. Kościół potrzebuje świadków.

Bernadeta i Piotr