Powołanie do pełnienia posługi pary informacyjnej w sektorze to wielka odpowiedzialność, szczególnie w świecie tak bardzo medialnym w jakim przyszło nam żyć. „Rozpoznać znaki czasu” to nasza praca w ciągu roku, to nasze ćwiczenia w rozpoznawaniu. Bóg dał nam rozum i wolną wolę po to, by go używać i ją kształtować, dla czynienia dobra bliźniemu, dla budowania relacji miłości i nic i nikt nas z tego nie zwolni. No, mogę zwolnić samego siebie – tak, Bóg dal mi wolną wolę i mogę wybrać. Ten wybór mnie podnosi lub zniewala. Gdy wybieram dobro staję się bardziej Boży. Wybierać dobro, czynić dobo, budować relacje miłości to podstawowa praca każdej pary w ekipach, a szczególnie pary informacyjnej. Nieść informację, świadcząc słowem, ale i czynem. To wszystko jest jasne i zrozumiałe dla wszystkich, a jak trudne w realizacji.

Link do audycji “Studnia Jakuba”:

https://www.dropbox.com/s/tz12c69lcnjlc2c/1116_Studnia_Bernadeta%26Piotr.mp3?dl=0


Pragniemy tą drogą podziękować tym, którzy odpowiadają na nasze zaproszenie, by razem z nami dać świadectwo wiary, życia z Jezusem, życia charyzmatem ekip podczas spotkań z małżonkami czy udziału w audycjach radiowych.
Dziękujemy ks. Marcinowi Ditrichowi, Ani i Andrzejowi Zawadom, Marcie Błażyca, za udział w dzisiejszym nagraniu audycji radiowej, która będzie emitowana 23 grudnia br. o godz. 20:00 w Radiu eM. Dziękujemy Pani redaktor Katarzynie Widera-Podsiadło za to dzisiejsze spotkanie w studio jak na antenie radia w rocznicę ustanowienia Karty. Dziękujemy Matce Bożej za taki prezent.
Dziękujemy też Małgorzacie i Jerzemu Pilchom za udział w audycji radiowej w radiu diecezji Bielsko-żywieckiej „Anioł Beskidów”, także Pani redaktor Jagodzie Podolak. Siostrze Dolores realizującej audycję „Studnia Jakuba” w radiu diecezji opolskiej dziękujemy za umożliwienie nam udziału w tej audycji. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przykładają swoją rękę do niesienia informacji o Ruchu, który zaprasza swoich członków do zaangażowania się w budowę relacji miłości w małżeństwie, rodzinie, we wspólnocie i w każdym miejscu, w którym przyszło nam żyć.

Bernadeta i Piotr Dylowie
para informacyjna sektora śląskiego