„Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, by móc przyjąć zaproszenie na Chrystusową ucztę” (Benedykt XVI)

Szczególnie brzmi wezwanie do nawrócenia u progu Wielkiego Postu. Szczególnie brzmi to wezwanie również wówczas, gdy po blisko 10 latach wspólnej drogi spotyka się cała ekipa, aby dokonać swoistego rachunku sumienia: z zaangażowania, z włożonej pracy, ze świadomości celu i misji. Wyjątkowy czas aby spojrzeć z boku na samych siebie: jak wyglądał nasz plan na ekipową drogę? dokąd doszliśmy? o czym po drodze zapomnieliśmy? co Pan Bóg pozwolił osiągnąć?

Dar ponownego odkrycia, że wspólnota, którą tworzymy nie byłaby taka sama, gdyby kogokolwiek w niej zabrakło. Wdzięczność Panu Bogu za dostrzeganie swoich wad i zalet, wdzięczność za kryzysy, które były szansą na ponowne otwarcia, wdzięczność za obecność przyjaciół, ich bezinteresowną pomoc, ale i za stawiane wymagania.

Towarzyszące przez cały czas trwania rekolekcji pytanie: czy jest w nas Twoja radość Panie? czy prawdziwe Tobie ufamy? czy od Ciebie uczymy się kochać?

„Stwórz o Boże we mnie serce czyste,

I odnów we mnie moc Ducha” Amen.

Ekipa św. Małgorzaty