W dniu 2 lipca ekipy łotewskie zgromadziły się w szkole i kaplicy Św. Teresy, aby przeżywać zawiązanie wspólnoty Sektora na Łotwie.
Wszystkich zgromadzonych powitała para łącznikowa dla ekip łotewskich Baiba i Dainis Stikuti oraz bp. Andris Kravalis. Następnie głos przejęli Sanita i Arsenij Haitins prezentując początek ruchu END w ich kraju i z wdzięcznością wspominając parę pilotującą pierwsze dwie ekipy na Łotwie – Dorotę i Stefana Pomorskich. Opowiedzieli również o 5 latach radosnego rozwoju wspólnoty. Kolejnym punktem było ciekawe przedstawienie się każdej ekipy, które uwzględniało to co wyróżnia ekipę spośród pozostałych.
Najbliższymi sąsiadami Łotyszy w ramach rodziny END są Litwini, dlatego na spotkaniu gościliśmy Severinę i Mindaugasa Sedzai parę odpowiedzialną Sektora Litewskiego, którzy opowiedzieli, jak przez 21 lat toczyła się historia ekip w ich kraju. Kolejna prezentacja Heleny i Pawła Kukołowiczów pary odpowiedzialnej Super Regionu Polska – Europa Środkowa koncentrowała się na międzynarodowości naszego ruchu.
Następną częścią były świadectwa, podczas których i my i Helenka i Paweł podzieliliśmy się doświadczeniu działania Pana Boga przez charyzmat END w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym. Ten sam temat był poruszany podczas ekip dzielenia.
Napełniające energią i dające wiele radości były zmagania sportowe małżeństw. Każde małżeństwo stanowiło oddzielną drużynę i miało do wykonania sześć zadań/ćwiczeń sportowych, za które otrzymywało punkty. Najciekawsza dla nas konkurencja dotyczyła uważnego słuchania i zaufania. Jedna osoba otrzymywała kij do hokeja na trawie i piłkę i miała zawiązywane oczy, a współmałżonek kierował głosem, tak aby odpowiednio toczyć piłkę. Trzy zwycięskie małżeństwa otrzymały kubeczki z logo END – gratulujemy Sanicie i Arsenijowi zajęcia I miejsca 
Napełnieni radością i ubogaceni duchowymi treściami przeszliśmy do kaplicy, gdzie adorowaliśmy Pana Jezusa przy pięknej muzyce. Ostatnim, ale najważniejszym punktem spotkania była Eucharystia transmitowana w łotewskim Radiu Maryja a koncelebrowana przez bp. Andrisa oraz o. Jacka Gniadka doradcę duchowego ekipy sektora Mazowieckiego D. Podczas Eucharystii oficjalnie powołaliśmy pierwszą parę odpowiedzialną Sektora Łotewskiego Baibę i Danisa Stikuti. Chwała Panu za tę radość!  Całe spotkanie zakończyliśmy zawierzeniem Matce Bożej.
Dziękujemy dobremu Panu Bogu za powołanie sektora oraz za wszystkie rozmowy i życzliwe uśmiechy. Dziękujemy bp. Andrisowi i s. Annie za tłumaczenie. Baibie i Dainisowi oraz Sanicie i Arsenijowi dziękujemy za gościnność.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2