Ksiądz Marek Kapłon (Doradca Duchowy Ekipy IV w Sektorze Podkarpackim w latach 2015-2020) aktualnie przebywa na misjach w Nguélémendouka. W Kamerunie powstało już od września kilka ekip. Bardzo się cieszymy! Serdecznie dziękujemy za pozdrowienia i także pozdrawiamy. Pamiętamy w modlitwie.

Relacja misjonarza ks. Marka Kapłona dodana na portalu społecznościowym 26 czerwca: Dzisiaj po mszy świętej w Nguélémendouka udałem się na spotkanie podsumowujące  Ekip Notre-Dame. Przed naszym spotkaniem zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia i nagraliśmy pozdrowienia dla Sektora Podkarpackiego Ekip Notre-Dame, który w tym czasie przeżywa swoje rekolekcje w Wybrzeżu koło Dubiecka. Pozdrawiamy i łączymy się z Wami duchowo.