22 lipca 2011 roku odszedł nagle do Pana w wieku 72 lat nasz przyjaciel z pierwszej ekipy warszawskiej Tomasz Rakk.

Msza Święta, którą koncelebrował Doradca Duchowy pierwszej ekipy warszawskiej i ekipy sektora Ojciec Dezyderiusz, oraz uroczystości pogrzebowe, odbyły się 29 lipca w Warszawie. Pożegnaliśmy Tomka godnie i wspólnotowo, prosząc Dobrego Boga o Niebo dla Niego, a dla jego rodziny o pocieszenie w tych trudnych dniach.

Tomek Rakk był człowiekiem głębokiej wiary. Szukając Boga w swoim życiu, podjęli z żoną Elą, w 1983 roku, drogę formowania swojego małżeństwa w ramach Domowego Kościoła. Tam pełnili kolejne posługi, włącznie z posługą Pary Filialnej i pracy w Kręgu Centralnym. W 2001 roku Tomek i Ela uczestniczyli w założeniu w Polsce międzynarodowego Ruchu Equipes Notre-Dame i dzięki nim i ich przyjaciołom zawiązała się pierwsza warszawska ekipa Ruchu END. Tomek, który był spikerem w redakcji angielskiej Polskiego Radia, oraz tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, przełożył wiele dokumentów naszego Ruchu na język polski.

Dla Tomka bardzo ważna była jego rodzina: żona Ela, z którą przeżył 39 lat w sakramentalnym związku małżeńskim, dwie córki i troje wnucząt. Był aktywnym działaczem społecznym oraz patriotą, któremu na sercu leżało za równo dobro wspólnoty lokalnej, jak i całego narodu.

Nie można też zapomnieć o wielkim poczuciu humoru Tomka. Spotkanie z nim wiązało się zawsze ze śmiechem, gdyż tak jak nikt inny potrafił opowiadać godzinami dowcipy i anegdoty.

Takiego Tomka zapamiętamy.

Członkowie Ruchu Equipes Notre-Dame

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci
Niech odpoczywa w pokoju.
Amen