28 01 2023 w parafii Św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy nasz sektor powiększył się o nową ekipę. Po ukończonym rocznym pilotażu prowadzonym przez Mirkę i Romana Sieradzkich 4 małżeństwa wzięły udział w dniu dniu skupienia którego ukoronowaniem była sprawowana przez ks. Bogusława Chomę. Na jej zakończenie małżonkowie uroczyście przyjęli kartę END. Nietypowym elementem tego uroczystego dnia była możliwość obejrzenia przez chętnych członków ekip END premiery spektaklu baletowego w Operze Novej w Bydgoszczy podczas którego jednym z występujących na scenie solistów był jeden z mężów z nowo powstałej ekipy.