pastoralW dniach od 20 do 21 kwietnia br. w Brennej odbywało się sympozjum naukowe zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów oraz Katedrę Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin w kontekście nowej ewangelizacji”. Wydarzenie to wpisało się w dość bogaty kalendarz inicjatyw podejmowanych pomiędzy synodami w Rzymie skupiającymi się na tematyce małżeństwa i rodziny.

Sympozjum zgromadziło przeszło 80-ciu uczestników – duchownych i świeckich, wykładowców akademickich i praktyków szeroko rozumianego duszpasterstwa rodzin. Honorowym gościem tego spotkania był abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Obrady rozpoczęły się od prezentacji wybranych tez z dokumentów III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbyło się w ubiegłym roku. Następnie uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat istotnych obszarów troski Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa rodzin. Prezentowano również misję i zadania oraz inicjatywy i problemy, z którymi styka się zorganizowane Duszpasterstwo Rodzin w diecezjach katowickiej, opolskiej i legnickiej.

Z interesującym wykładem wystąpił prof. dr hab. Krystian Wojaczek – wieloletni praktyk poradnictw rodzinnych i wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Wystąpienie poświęcone było bowiem pastoralnym determinantom profilaktyki kryzysu małżeństwa i stanowiło swoiste streszczenie książki jego autorstwa pt. „Profilaktyka kryzysu małżeństwa”. Kolejne wystąpienie skupiło się na motywach zawarcia małżeństwa i wyboru współmałżonka u narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa, a następne na instytucjonalnych formach wsparcia młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie działań środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zebrani ustami ks. prof. dra hab. Bronisława Mierzwińskiego (UKSW) zadawali sobie wielokrotnie pytanie: Quo vadis… Ecclesia!? tj. Dokąd zmierzasz Kościele dziś nauczając o małżeństwie i rodzinie? Uczestnicy znaleźli także czas, aby zapoznać się z doświadczeniami naszego ruchu duchowości małżeńskiej – ruchu Equipes Notre-Dame. Ewangelizacja odkryta i podjęta przez END ma przecież swoją historię – swoje „wczoraj” osadzone w rozeznawaniu i rozwoju charyzmatu. Ma swoje „teraz” – swój „dzień dzisiejszy”, czyli realizowaną misję i formację, ale spogląda też w przyszłość, ku „dniu jutrzejszemu” rozeznając znaki czasu, które widzą wokół siebie chrześcijańscy małżonkowie.

Obecni na sympozjum usłyszeli m.in. o dziełach Ruchu, czyli o Bractwie Matki Bożej Zmartwychwstania, EJND – Ekipach młodych oraz o Orędownikach. Usłyszeli także o inicjatywach inspirowanych przez Ruch lub wspieranych przez małżeństwa z END, to jest o Ekipach Tandem i Ekipach Reliance działających w Europie, Duszpasterstwie małżeństw w drugim związku, czy o programie Małżeństwo+.

Uczestnicy spotkania w Brennej zapoznali się z wyzwaniami, wobec których staje Ruchu, a także z misją małżonków z END. Małżonkowie END nie są tylko posłani, mają wyznaczony cel, mają do niego dotrzeć, do niego trafić, mają go osiągnąć – słowem mają być skuteczni w swej misji. Z tego też powodu ewangelizacja świata podejmowana przez małżonków END nie może zostać zredukowana tylko do przykładu.

Oznacza to, że każda para, korzystająca z szerokich możliwości odnowy duchowej, sama rozeznaje, co Pan od niej oczekuje. W ten sam sposób, każdy jest misjonarzem tam, gdzie się znajduje i według osobistych wyborów. To jest zasadnicza przyczyna, dla której Ekipy nie angażują się wspólnie do podjęcia określonych akcji, ale każda para musi odkryć wezwanie Boże i na nie odpowiedzieć. Ruch ma swój własny charyzmat, ale małżonkowie nie mogą mieć zamkniętych oczu na swoich bliźnich i zamkniętych uszu na różnorakie wezwania Biskupów w dziadzinie duszpasterstwa rodzin. Ważnym jest, żeby ekipy, tj. tworzące je pary małżeńskie, otwarły się na rożne środowiska społeczne i zatroszczyły się o potrzeby swojego kraju, w szczególności o potrzeby zasygnalizowane w Kościele lokalnym.

Na koniec – w dyskusji – podkreślano, że Ekipy tak długo będą wartością w Kościele, dla rodzin, dla kobiet i mężczyzn, jak długo pozostaną wierne odkrytej i pogłębianej duchowości małżeńskiej.

Dariusz Chmielewski

z ekipy w Tarnowie Podgórnym