Małżeństwa z Sektora Podlaskiego Ruchu END spotkały się 7 września w Somiance, aby uroczyście rozpocząć nowy rok formacyjny. Piękny sobotni dzień rozpoczęliśmy od spotkania w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Somiance. Po dokonaniu rejestracji, zakupie materiałów formacyjnych, rozpoczęliśmy zawiązywanie wspólnoty przy stole, na który dostarczyliśmy przepyszne ciasta i kanapki.

Po posiłku i kawie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie spotkania przez Kazimierza i Halinę Łupińskich – parę odpowiedzialna Sektora Podlaskiego. Historię miejsca, kościołów i słowa powitania skierował do nas ks. Wojciech Zyśk, proboszcz parafii Barcice pw. św. Wojciecha z siedzibą w Somiance.  Następnie para odpowiedzialna, cytując hasło roku: „Święte małżeństwo radością Kościoła i świadectwem dla świata” przypomnieli, że celem ekip jest pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości”. Zachęcili nas wszystkich do zorganizowania, wzorem lat poprzednich, spotkania ekip mieszanych, kolędowania, drogi krzyżowej. Po przedstawieniu planu pracy udaliśmy się do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu.

Centralnym punktem tego dnia była Msza św., którą celebrował ks. Robert Szulencki – doradca duchowy ekipy sektora wraz z kapłanami doradcami duchowymi ekip. W służbę liturgiczną zaangażowali się ministranci z rodzin endowskich. W kazaniu ks. Wojciech Zyśk wzywał nas do „odrzucenia kwasu faryzeuszy, mówił, że zacząć należy od zapisania się do grona uczniów Jezusa”. Przypominał nam definicję świętości. Najbardziej jej wymowne brzmienie to to, które wypowiedziała Maryja do dzieci w Fatmie – „Świętość to pełnia, to obfitość Bożej Miłości”.

Podczas Uczy Eucharystycznej powołane zostały do nowych posług małżeństwa: Elżbieta i Wojciech Staniszewscy (para łącznikowa), Jola i Krzysztof Zysko, Magdalena i Adam Nowiccy (para pilotująca), Renata i Tomasz Głęboccy i Elwira i Jarosław Milewscy (para informacyjna). Parom odpowiedzialnym poszczególnych ekip zostały wręczone świece, które będą towarzyszyły podczas spotkań. Adorację i Eucharystię swoim śpiewem uświetnili Katarzyna i Sebastian Chudowolscy – małżeństwo z Augustowa, wspomagani przez ks. Marka Ulatowskiego.

Po wspólnej pamiątkowej fotografii wróciliśmy do szkoły, aby wysłuchać konferencji ks. Jana Bociana – werbisty – wykładowcy akademickiego, który określił siebie faryzeuszem i miłośnikiem Starego Testamentu. Prelegent zachęcał nas, uczył, wyjaśniał, jak należy czytać Pismo Święte – „małżeńsko”. Mówił, że małżeńska lektura Biblii to elementy: czytanie Biblii, czytanie jej wspólnie, rozmawianie na jej temat, dzielenie się, próba interpretacji. Ksiądz Bocian nie polecał losowego czytania tekstów biblijnych, przestrzega przed przesadną ufnością danemu tłumaczeniu Pisma Świętego. Zalecał ostrożne podejście do tekstów dodanych w nawiasach kwadratowych i komentarzy. Zachęcał do codziennego czytania Biblii i mówił: „Teraz czytaj Biblię, a zrozumienie przyjdzie potem”.

Po przerwie obiadowej, wysłuchaliśmy konferencji na temat: „Po co jechać na rekolekcje w END” – którą wygłosili Dorota i Stefan Pomorscy – para odpowiedzialna za rekolekcje w Super Regionie Polska – Europa Środkowa. Małżeństwo podało kilka praktycznych rad odnośnie do wyboru rekolekcji i zapisu na nie. Zachęcali do rekolekcji Ekip Notre-Dame, podali następujące argumenty: spotkanie dwóch sakramentów – małżeństwa i kapłaństwa; poznajemy swoich braci ze wspólnoty; tematy są związane z np. punktami wysiłku; możliwość poznania małżeństw podobnych do nas; zawiązują się przyjaźnie.

Spotkaliśmy się w grupach dzielenia, gdzie mieliśmy możliwość poznać bliżej małżeństwa, z którymi wymienialiśmy się przemyśleniami na konkretne tematy: 1. O używaniu Biblii w naszej wspólnej modlitwie małżeńskiej, przedstawić własną metodę jej wspólnego rozważania; 2. Cel jeżdżenia na rekolekcje, gdzie mogliśmy wymienić się doświadczeniami obowiązku i szansy dla naszego małżeństwa.

Mimo iż była to sobota, to gromadka biegających i uśmiechniętych dzieci ożywiła korytarze szkoły. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa Magnificat i kapłańskie błogosławieństwo. Dziękujemy doradcom duchowym za poświęcony nam czas: ks. Wojciechowi Zyśkowi, ks. Markowi Skierkowskiemu, ks. Romualdowi Ciesielskiemu, ks. Marcinowi Kaczyńskiemu, ks. Markowi Ulatowskiemu, ks. Robertowi Szulenckiemu.

Katarzyna i Krzysztof Ołdakowscy/red. Foto: Kazimierz Łupiński