„Odważyć się żyć Ewangelią” – hasło formacyjne naszych ekip w minionym roku pracy było tematem rekolekcji, które przeżyliśmy na początku sierpnia w Olszy koło Rogowa. Te kilka dni wspólnej modlitwy, formacji i wypoczynku spędziliśmy w gronie 11 małżeństw (wiele z dziećmi) oraz Wspólnoty Ogniska Miłości, która nas gościła. Rekolekcje prowadził ks. Sławomir Sosnowski, który jest ojcem Wspólnoty.

Pierwszym odkryciem dla nas była Wspólnota Ognisk Miłości oraz postać Marty Robin. Wiedzieliśmy, że Francja w XX wieku była miejscem powstania bardzo istotnych dla Kościoła współczesnego wspólnot i ruchów (między innymi END!). Ale nie wiedzieliśmy, że wspólnoty te są tak liczne oraz że powstanie wielu z nich w pewnym sensie wynikało ze spotkania Marty Robin – mistyczki i stygmatyczki z ich późniejszymi założycielami. Francja XX wieku to miejsce narodzenia wspomnianych wyżej Ognisk Miłości oraz END, Taize, Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, Chemin Neuf, Wspólnoty Chleb Życia i innych. Wiele z tych wspólnot znajduje się także w Polsce, a świadectwo prostego, ewangelicznego życia ich członków jest wspaniałym znakiem obecności Jezusa wśród nas. Tak urzeczywistniło się prorokowanie Marty Robin o szczególnym zaangażowaniu świeckich w Kościele w przyszłości.

Rekolekcje zawsze są dla nas okazją do spotkania Pana Boga w ludziach, którzy pragną być blisko Niego oraz czasem refleksji nad tym, co mówi do nas Jezus w codziennej liturgii słowa, w konferencjach, głoszonych przez prowadzących. Oto kilka myśli, które szczególnie do nas trafiły w kontekście naszego życia Ewangelią.

  • Nie powinniśmy Ewangelii kojarzyć z nakazami, zakazami lub wymaganiami. To nie jest istota Ewangelii – Dobrej Nowiny, którą głosił Jezus. Istotą Ewangelii jest objawienie bliskości i miłości Boga do nas (oczywiście wymagania są konsekwencją przyjęcia Jezusa, ale ich spełnianie nie jest konieczne do tego, aby Bóg nas kochał. On kocha nas bezwarunkowo.).
  • Nasza wiara to odpowiedź Panu Bogu na Jego miłość – relacja z osobowym Bogiem. To nie jest hobby na niedzielę, ale realny kontakt z kochaną osobą.
  • Bóg daje każdemu człowiekowi wolność. Wiara może istnieć tylko pod warunkiem, że jesteśmy wolni – możemy (lub nie) wybrać Boga. Jeżeli wybierzemy Jezusa – konsekwencją tego jest to, że będziemy go poznawać.
  • Bóg względem nas ma zamysł (raczej nie plan – Bóg nie zamyka przed nami możliwości wyboru w każdej chwili. Nie jesteśmy kukiełkami, którymi Bóg kieruje zgodnie z ustalonym scenariuszem). Ten zamysł Boga względem nas to jest nasze szczęście. Jeżeli, mając przed sobą wybór Boga lub zła, ciągle wybieramy zło, to w każdym kolejnym kroku możemy wybrać Boga i realizując dobro, które z tego wyboru wynika, stać się świętymi.
  • Jesteśmy zdolni odrzucać Boga – nam ludziom przychodzi to nawet dosyć łatwo. Nasze nawrócenie, które realizujemy przez całe życie, to przede wszystkim odbudowywanie relacji z Bogiem.
  • Idealnym miejscem do życia Ewangelią jest Kościół, który jest jeden (mimo, że podzielony przez ludzi) oraz święty (chociaż składa się z grzeszników).

Dziękujemy Panu Bogu za dar wspólnoty naszego Ruchu END, za umocnienie darami Ducha Świętego. Czujemy się wzbogaceni duchowo przez szczególny, rekolekcyjny, rytm dnia z jutrznią przy dźwiękach cytry, z codzienną Eucharystią, z wieczorną, a nawet nocną adoracją oraz przez rozmowy i wzajemne dzielenie się z napotkanymi ludźmi. Wracamy do naszego domu z nastawieniem, aby poprzez codzienne małe decyzje tam, gdzie znajdziemy się, realizując zamysł Boga względem nas, „Odważyć się żyć Ewangelią”.

Małgosia i Waldek
Bierawa