Ekipa B9 potrafi nie tylko słuchać, mówić i pisać. Potrafią pięknie śpiewać ;-)

Szczęść Boże.
Do Equipes Notre-Dame dołączyliśmy w roku 2016. Po rocznym pilotażu przyjęliśmy Kartę i do dziś trwamy w  tym dziele duchowości dla małżeństw. Cieszymy się że mogliśmy przeżyć rekolekcje dla END przewidziane po 5 latach bycia w ruchu, które odbyły się w dn. 13-15.01.2023r. w Kazimierzu Biskupim. Utwierdziliśmy się w wierze i w pragnieniu pracowania nad relacją w naszym małżeństwie. Wiemy że potrzebujemy Bożej Łaski aby wzrastać duchowo, choć wymaga to od nas niemałego wysiłku każdego dnia. Dużym przebudzeniem była dla nas konferencja ks. Pawła który w bajkowy sposób  (na podstawie baśni ,,Kopciuszek” H.Ch.Andersena) uświadomił nam że bycie w END jest naszym narzędziem, które pomaga nam pielęgnować integralną część naszego życia, czyli fundament duchowy małżeństwa do którego przeżywania potrzebujemy konkretnych znaków- dla nas to modlitwa i podejmowanie punktów wysiłku każdego dnia jako małżeństwo.

Dla naszej ekipy B9 z Poznania szczególnie cenną była konferencja przypominająca o ważności przeżywania codziennej modlitwy, słuchania Słowa Bożego, praktykowania ,,obowiązku zasiadania” oraz ustalania reguły życia. Pytania które zostały nam postawione były dla nas nieocenioną wskazówką, którą postaramy się wcielać w życie. Bardzo miłe było przypomnienie sobie historii kształtowania się naszej ekipy. Punktem kulminacyjnym dla naszej ekipy było zasiądźmy razem całej ekipy w obecności Pana Boga. Przygotowane materiały bardzo pomogły nam w szczerej rozmowie, w omówieniu spraw które nie do końca zostały jeszcze wyjaśnione. Był to dla nas czas refleksji nad naszym postępowaniem i dawaniem bezinteresownego daru z samego siebie aby budować jedność wspólnoty. Za wszystkie otrzymane łaski podziękowaliśmy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uwielbiliśmy  Pana śpiewem. Serdecznie dziękujemy organizatorom za dobrze zaplanowany czas  i wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę.
Joanna i Łukasz Łukasikowie