Uff!
Intensywny, długi czas przygotowań i przeżyć związanych z tegorocznymi marcowymi rekolekcjami 5+ zakończył się
11 dnia tego miesiąca o godzinie 17:00 kiedy to zaczęliśmy przyjmować pierwsze małżeństwa w Kazimierzu Biskupim.
„Duchu Święty, prosimy Cię!
O dar mądrości”…
Jedne z pierwszych naszych słów i niepewność, pomimo zawierzenia – wszak większość z nas, uczestników i prowadzących –  tam obecnych to nowicjusze na takich rekolekcjach.
Wiemy, że tematy konferencji i sposób prowadzenia tych rekolekcji to owoc pracy wielu małżeństw naszego Ruchu, ludzi którzy na przestrzeni lat poddawali ten piękny sakrament, formacji duchowości małżeńskiej stając się innymi.
Przyszedł czas naszego dzielenia się, przekazywania tego bogactwa kolejnym, młodszym małżeństwom w Ruchu.
Wiemy, że z jednej strony jesteśmy słabymi narzędziami, niewątpliwie nieudolnymi.
Jednak z drugiej, wolą Bożą było abyśmy stawali przed innymi i…
„Duchu Święty, prosimy Cię!
O dar mądrości…
O dar rozumu…
O dar umiejętności…
O dar rady…
O dar męstwa…
O dar pobożności…
O dar bojaźni Bożej…
Amen”!
I właśnie to Amen! stanowi o tym, że – z Jego woli – stajemy się mówiącymi i słuchaczami, jednocześnie jedni dla drugich.
Czas niewątpliwie potrzebny, aby zobaczyć siebie i swoją ekipę „z zewnątrz”, aby zaradzić, aby odpowiedzieć na niespodzianki przygotowane przez Tego, którego wspólnie prosimy:
O dar mądrości…
O dar…
O dar…
(…)

Danka i Marek
Para Odpowiedzialna za Region 1
Wszystkim – małżeństwom i kapłanom dziękujemy za udział w rekolekcjach.

Serdecznie dziękujemy za te owocne dni spędzone na rekolekcjach 5+. To było piękne: móc się zatrzymać, spojrzeć na drogę jaką przebyliśmy z naszą ekipą i przypomnieć sobie cel naszej wędrówki. Bezcenny i bardzo intensywny czas spędzony razem z innymi małżeństwami z Ruchu, pełen rozmów, modlitwy i ufności w miłosierdzie Pana.
Paulina i Damian