W dniach 13-15 marca 2015 roku mieliśmy możliwość uczestniczenia w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Adama Ceynowę – Blask prawdy – rzecz o sumieniu. Musimy przyznać, że wywarły one na nas bardzo duże wrażenie. Naszym zdaniem ks. Adam przedstawił temat istotny dla każdego chrześcijanina – czy tego chce, czy też nie chce. Ważne dla nas było także to, że jego przekaz, naszym zdaniem był pełen Ducha Świętego. Z jednej strony ksiądz Adam bardzo dobrze służył nam swoimi talentami: analizy i syntezy wiedzy na temat sumienia, którą poznał w swojej pracy duszpasterskiej. Z drugiej jednak strony, nie głosił siebie, ale głosił żywego Jezusa Chrystusa i Jego naukę. Same rekolekcje nie były prostą instrukcją: “to rób, a tego nie rób”. Były one zasianiem wielu ziaren, które mogą w nas zakiełkować, jeżeli tylko na to pozwolimy.

Ks. Adam jako element przewodni rekolekcji przyjął Encyklikę Jana Pawła II – Veritatis Splendor. Następnie postawił pytanie: Co to znaczy być człowiekiem? Jedna z możliwych odpowiedzi: Człowiekiem jest ten, kto ma sumienie – czyli wewnętrzne usposobienie człowieka, które pozwala rozpoznać dobro i zło oraz wybierać dobro.

Podsumowaniem rekolekcji było dziesięć praktycznych rad związanych z formacją sumienia, które mogą nam wszystkim pomóc:

  1. Zawsze zło nazywaj złem, a dobro dobrem.
  2. Kiedy pojawiają się wątpliwości, szukaj mądrych i doświadczonych ludzi.
  3. Trzeba umieć przeciwstawiać się obiegowym opiniom i niesłusznym sądom.
  4. Zawsze staraj się wyobrazić sobie skutki swojego działania.
  5. Szukaj właściwego towarzystwa i szlachetnej przyjaźni.
  6. Ciesz się sukcesami, których doświadczają bliźni, nie pragnij zła dla drugiego człowieka.
  7. Czyń często rachunek sumienia.
  8. Praktykuj regularnie sakrament pokuty.
  9. Bądź krytyczny wobec tego, co widzisz i słyszysz.
  10. Podejmij współpracę z Duchem Św. i Jego siedmioma darami

Wróciliśmy do domu z nadzieją, że  w pracy nad sobą wykorzystamy naukę, którą usłyszeliśmy z ust księdza Adama. Dodamy jeszcze, że  rekolekcje odbyły się w pięknym i gościnnym Domu Rekolekcyjnym, prowadzonym przez  franciszkanów na Górze Św. Anny.

Gosia i Waldek