W piękny weekend majowy, który rozpoczął się 28 kwietnia i trwał do 2 maja 2007 roku, w Pakości k/Inowrocławia w klasztorze Franciszkanów odbyły się rekolekcje nt. BUDOWANIE JEDNOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE.

Były one prowadzone w formie warsztatowej. W rekolekcjach uczestniczyły małżeństwa oraz rodziny ze Śląska, Poznania i okolic, Bydgoszczy i okolic oraz z Warszawy, którym posługiwał kapłan brat Piotr Zajączkowski OFMCap.

Był to szczególny czas wyciszenia i refleksji nad własnym małżeństwem. Czas odkrywania i poznawania swojego współmałżonka oraz samego siebie. Forma warsztatowa zajęć miała również charakter poznawczy.

Dopełnieniem i ukoronowaniem każdego dnia była Eucharystia oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. Już po zakończonym Magnificat-em dniu, małżonkowie spotykali się przy herbacie, aby wspólnie rozmawiać, dzielić się radościami i doświadczeniami. Był to ubogacający wszystkich czas.

Uczestnicy rekolekcji tak opisali wspólnie spędzone chwile:

W dalekiej przeszłości
Już w Księdze Mądrości
Pisali że włości
Nie mają wartości

Więc nie dla próżności
Zabrałem swe kości
Nie pierwszej młodości
Do miasta Pakości

Już wielu zazdrości
Gdy jestem w Pakości
“To po znajomości
Ten klasztor cię gości”

Bo tu bez przykrości
Przy Bożej Opatrzności
Leczą dolegliwości
I ziemskie słabości

Budowanie w Pakości
Małżeńskiej jedności
Jak w rybie ości
Trochę nas złości

Lecz później w przyszłości
Gdy wrócimy do włości
Do późnej starości
W nas miłość zagości

Dzięki Pakości…”

Galeria zdjęć