W dniach 2-4 marca uczestniczyliśmy w Licheniu w rekolekcjach prowadzonych przez Jacka Pulikowskiego, których tematem przewodnim było “Budowanie więzi małżeńskiej”. Spotkanie z osobą mającą tak bogate doświadczenie pozwoliło Nam poznać najważniejsze zasady, jakimi należy się kierować, aby pogłębiać więź pomiędzy Nami. Przedstawiane przez prowadzącego liczne przykłady z Jego wieloletniej praktyki w służbie małżeństwom (w Poradni Małżeńskiej oraz Duszpasterstwie Rodzin) obrazowały częsty brak zrozumienia pomiędzy małżonkami. Nie był on jednak powodowany złą wolą, którejś ze stron, lecz niewiedzą na temat podstawowych różnic pomiędzy mężczyznami, a kobietami. Należy uzmysłowić sobie, że mężczyzna stworzony jest do odpowiedzialności (szczególnie za rodzinę), a kobieta do kształtowania relacji miłości małżeńskiej i rodzinnej. Odpowiedzialność mężczyzny/męża powinna być kreowana poprzez:

  • odpowiedzialność za życie poczęte
  • udział w wychowaniu dzieci
  • pracę zawodową
  • przykład dojrzałej postawy religijnej

Prowadzący podkreślił także, że to mąż powinien robić wszystko, aby żonie było z Nim dobrze.Plan rekolekcji przewidywał nie tylko uczestnictwo w wykładach doktora Pulikowskiego, ale również pozwolił na przeżycia duchowe, których kulminacją była sobotnia wieczorna adoracja przed Najświętszym Sakramentem, po której odbyły się Dialogi Małżeńskie.

Podkreślić należy także zaangażowanie opiekuna duchowego rekolekcji, a zarazem gospodarza miejsca, ks. proboszcza Stanisława Kosiorowskiego. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Lucyny i Krzysztofa Wysockich, którzy z ramienia Ruchu END, byli opiekunami grupy rekolekcyjnej.

Chcielibyśmy wszystkim polecić uczestnictwo w rekolekcjach głoszonych przez Jacka Pulikowskiego, z uwagi na przekazywane treści, jak również na sposób wyrażania opinii przez prowadzącego. Mamy nadzieję, że wprowadzanie w Nasze życie małżeńskie zasłyszanych treści zaowocuje pogłębioną więzią między Nami, która zgodnie ze słowami Pana Jacka stanowić będzie także najwyższe dobro dla Naszych dzieci.

Z Bogiem

Joanna i Piotr Wojtuniak (para odpowiedzialna IV ekipy warszawskiej)