Powrót do źródła.

W dniach od 5 do 7 listopada 2021r. po blisko dwuletniej przerwie przeżywaliśmy nasze kolejne małżeńskie rekolekcje.
Na każde z nich jechaliśmy z radością i entuzjazmem. Silniej odczuwaliśmy to tym razem, gdyż rekolekcje miała prowadzić para małżonków, którą poznaliśmy przed ośmiu laty, także na rekolekcjach, na które wybraliśmy się jako małżeństwo z małymi dziećmi, chcące z Bogiem i blisko siebie przeżyć wakacyjny czas. Wówczas nie mieliśmy pojęcia o istnieniu
Ruchu Equipes Notre Dame.
Jednak od tamtego, sierpniowego tygodnia na Ryniasie, wiele się zmieniło…
Małgosia i Joachim Grzonkowie, bo o nich tu mowa, swoim zachowaniem i przykładem pokazali nam, że Chrystus będący Miłością jest obecny i żyje w sakramencie małżeństwa. Czynili to tak dyskretnie i naturalnie, że my też zapragnęliśmy tak żyć! Pamiętamy, że na koniec rekolekcji podarowali nam maleńki obrazek z ikoną Świętej Rodziny
i podstawowymi informacjami o END. Tyle. Sami o Ruchu w zasadzie nie powiedzieli nic.
Od tej pory tliło się w nas pragnienie, aby poszukać innych małżeństw, by kroczyć razem, we wspólnocie.
Pan Bóg nam pobłogosławił i nasza ekipa w tym roku rozpoczęła piąty rok swej formacji.
Tyle pięknych wspomnień…
„Charyzmat założycielski Equipes Notre Dame drogowskazem na małżeńskiej drodze do zbawienia” to temat rekolekcji,
które przeżywaliśmy w Licheniu. Dla nas był to prawdziwy powrót do źródła… Małgosia i Joachim przypomnieli wszystkim jakie były początki END i dalsze starania małżeństw, aby Ruch mógł się rozwijać. Dzielili się także swoim zachwytem osobą ojca Henri Caffarela, który znaczną część życia poświęcił służbie małżonkom uświadamiając im,
że sakramentalne małżeństwo może być drogą do świętości. Podczas tych trzech dni, bogatsi o żywe świadectwo prowadzących, mogliśmy praktykować wszystko, co ojciec Caffarel zostawił nam w spadku, czyli: modlitwę osobistą, słuchanie Słowa Bożego, regułę życia, zasiądźmy razem i modlitwę małżeńską. Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia a jedna z nocy poświęcona była adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Czas rekolekcji to także spotkanie naszych przyjaciół z innych ekip, głównie jednak ekip sektora kujawskiego.
Było rodzinnie, radośnie i gwarno. Obowiązkowo także odbyły się „nocne Polaków rozmowy”…

Kończąc, jeszcze chcemy wspomnieć o jednym. Przysłuchując się temu, czym dzielili się Małgosia i Joachim,
poczuliśmy ogromną wdzięczność wobec tych wszystkich małżonków, którzy nie szczędzili swego czasu, zdrowia i sił,
aby Ruch Equipes Notre Dame mógł zaistnieć w Polsce.

Dziękujemy, że „daliście się uwieść”, bo dzięki Wam i my mamy tę przestrzeń, w której jeśli tylko zechcemy się starać,
to mamy ku temu doskonałą sposobność.

Chwała Panu!
Magda i Marcin Złakowscy, ekipa Lipno