IMG_0171.JPGRekolekcje dla małżeństw    „Duchovošč Manželska”
KEŻMAROK     09 – 11.12.2011

Świadectwa innych uczestników rekolekcji spisane i przekazane przez Betkę i Stefana Borecky.

Mlode pary, kture byli na rekolekciach muviom :

Jak bendom ešte rekolekcie kture bendžeče provadžič to na pevno pridom i inne manželstva
Oni na novo upevňajom še v manželskej milošči, modľom še dženne razem ve dvujce i s džečami
Probujom ušondžme razem – dialog
Džeľom še s radoščami i problemami navzajem v pritomnosti Boha
Obnoviajom manželskom pšišenge.

Silvia a Jozef z Popradu

Nechceli isť na rekolekcie bo nemajom pieňonze bo Sivia nema prácu
Za prošili sme ich aby še pieňonze nebali, nech len pridom jak chcom vienc pokochač Pana Jezusa
No i prišli
Po rekolekciach nam dali vienc pieňonzi jak bylo ptrebne i pviedželi že to byli najlepše investovane pieňonze v ich žiču
Odchodžili ščenštlivy že znaľzli to co zgubili
Pridom do nas na spotkanie bo chcom byč v ruchu END ( ZABIERčE ICH DO MODLITBY )
Teš praktizujom to co slišeli od vas
Dužo milošči čuli i žijom z tego co Boh prez vas im poviedžal

Aleluja Byl tam teš par Viera i Jozef, kturich zaprošil na rekolekcie sam Pan Jezus
Vierka i Jozef planovali na sobote 10.12. že bendom spšotač v domu i gotovač na švienta
Vierka še bala, že to dužo práce jom čeka v domu a ona je tak umenčona i v myšli pragla odpočnuč. Muvila to svojej dobrej priačolke Majke
V čvartek 08.12. še jej šnilo, že v sobote nepracovala, ale jej bylo bardzo dobre.
V piontek 09.12. prišli s monžem i s džeckem do klaštora na sv. mše.
Oni šedželi za mnom i jak mša skončila zapytala som sa ich či i oni som učestnici rekolekcii
Muvili že ne, bo oni nic neviedzom o rekolekciach. I znuv som sa zapytala či pragnom zostač na rekolekciach. Muvili tak i zostali i džeckem.
Vierka muvila že v sobote do nej zvonila priačolka Majka že jak še čuje, bo viedžala že Vierka v sobote mala v domu dužo prace. Vierka poviedžala Majke že Pan Jezus še postaral, že ona nepracuje ale kožista Božej milošči razem s menžem na rekolekciach v klaštore v Kežmarku.
Po rekolekciach plakali razem s menžem jaky je Boh dobry . Čuli jak On ich kocha.
Doma še co dženne razem modľom i čujom čeplo od Boha.
ALLELUJA

Daša i Ján na rekolekciach nikdy nebyli .Sakrament manželsky rozumeli inačej. Nikdy še razem nemodlili ani razem nechodžili do koščola. No po rekolekciach objavili, jaka to milošč prišla povšrud ich manželstva. Znuv še kochajom, razem co dženne odmaviajom ružanec.
Byli u nas 06.01.2012 i jak odchodžili dženkovali Bohu i za vas Malgožata i Joachim.
Pužne viečor odchodžili ščenšlivy, bo šli razem odmaviač ružanec. Ščenšlivy bo znaľazli POKOJ
ALLELUJA

Mária a Jozef zvonili po rekolekciach do nas, že šukajom v ich vioske manželstva kture by chčeli s nimi še spotkavač i byč v ruchu END.
No nikogo neznaľazli. Prošili či by nemogli byč  s nami.
No i som. Byli u nas na pieršim spotkaňu 15.01.2012 a teraz pridom 12.02.2012
Bardzo som ščentlivy
Nech to blogoslavy Boh.
ALLELUJA

Hanka i Ján, teš byli pierši raz na rekolekciach. Dostali šviatlo do svojego manželstva
On doktor mal službe v nedžele i myšľal že nepride na mše i obnove manželskej prišengy.
Byl smutny jak v sobote viečor odchodžili spač.
Na ja go zaparašalam
I on prišet. Prišet v doktorskym ubraňu. Bral to bardzo važne. Bo čul že Boh ma dľa ich manželstva coš prigotovane i stalo še.
Teš byli u nas i muvili jak še razem i s džečami modľom i jakom radošč znaľazli
Byli ščentlivy bo spotkali ľuži s kturich čuli milošč vzajemnom
Pragnom žič razem jak vy Malgožata i Joachim.
Pridom do našej ekypy zobačič bo teš pragnom byč v END.
O Bože, prošime če poblogoslav temu.
Džišaj my idžeme do nich.
ALLELUJA

Páter Martin, ktury zastempoval  patra Pavla byl teš doknuty.
Šostry muvili, že tyle ľudži nebylo ešte v klaštore na rekolekciach.
On neviedžal že bendže na rekolekciach
Boh dotknul i jego serdca i radošč kturom dostali čuli sme všistci v nedžele jak nam na organe zadral manželsky pochud.